Terug

Chirurgie

Op de polikliniek kinderchirurgie kunt u met uw kind terecht voor een diagnose en behandeling gericht op chirurgische ingrepen. De afdeling is gespecialiseerd in 'minimaal invasieve chirurgie technieken'. Dit betekent dat er bij deze chirurgische ingrepen alles aan wordt gedaan om de schade aan zachte weefsels, zoals spieren en pezen, te beperken, waardoor de operatie minder zwaar is voor uw kind. 

Mijn patiënt doorverwijzen

Bijzonder aan de polikliniek

De afdeling kinderchirurgie is gespecialiseerd in de zorg voor pasgeborenen en jonge kinderen onder de leeftijd van 1 jaar. Het WKZ kent gespecialiseerde kinderanesthesiologen die zich in het bijzonder bezig houden met deze jonge kinderen.
Als de kinderchirurg  tijdens het polikliniekbezoek een operatie heeft voorgesteld, volgt vaak aansluitend een gesprek met de anesthesist op het preoperatieve spreekuur (POS). 

De afdeling kinderchirurgie behandelt  'bijzondere' patiëntengroepen, zoals kinderen met:

  • aangeboren afwijkingen, bijvoorbeeld  slokdarm atresie
  • gastro-oesophageale refluxziekte
  • borstkas afwijkingen
  • traumatologie

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? U kunt de polikliniek kinderchirurgie van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 16.30 uur bereiken op 088 75 540 70.

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek kinderchirurgie, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Afspraken vinden vaak op naam van een specialist plaats naar wie uw kind is verwezen.

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek kinderchirurgie
Lundlaan 6
3584EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek kinderchirurgie en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route uitklapper, klik om te openen

De polikliniek kinderchirurgie vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 8 (op maandagmiddag receptie 4) en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

12-10-2020

Toegangstijd polikliniek Chirurgie: 4 weken