Terug

Bijzondere tandheelkunde

De polikliniek bijzondere tandheelkunde is speciaal voor kinderen met bepaalde ziektebeelden, die al bekend zijn of opgenomen zijn in het WKZ, zoals schisis, syndromale afwijkingen, hartziekten of longziekten. In speciale gevallen kan een kindertandarts van buiten het ziekenhuis een kind naar deze polikliniek doorverwijzen. Deze polikliniek is een onderdeel van de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, orthodontie en bijzondere tandheelkunde.

Mijn patiënt doorverwijzen

Bijzonder aan de polikliniek bijzondere tandheelkunde

Daarnaast participeren kaakchirurgen in het multidisciplinaire ‘schisis spreekuur’. Daar is ook een orthodontist, plastisch chirurg, kno-arts, logopedist en maatschappelijk werker en bij aanwezig.

Het zogenaamde ‘dento-faciaal-genetisch’ spreekuur is een speciaal spreekuur voor onbegrepen afwijkingen of groeistoornissen van de schedel, het gezicht, de kaak en/of de tanden. Daar ziet de kaak- en aangezichtschirurg uw kind samen met een kindertandarts, orthodontist en klinisch geneticus.

Contact uitklapper, klik om te openen

Wilt u een afspraak maken? U kunt deze polikliniek bereiken op:

088 75 540 70
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30.

Als u een afspraak wilt maken op deze polikliniek, hebt u een verwijzing nodig van uw tandarts, huisarts of specialist.

Belangrijk is dat u de rontgenfoto’s digitaal van een tandarts of orthodontist meeneemt. Uiteraard is dit alleen van belang als deze recent (het afgelopen jaar) bij uw tandarts of orthodontist gemaakt zijn.

Spoedtelefoonnummer

Voor dringende zaken kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur:

088 75 540 70

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek bijzondere tandheelkunde
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer  KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek bijzondere tandheelkunde en buiten kantooruren met uw tandarts of huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw tandarts of huisarts.

Route uitklapper, klik om te openen

De polikliniek bijzondere tandheelkunde vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 9 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

12-10-2020

Toegangstijd polikliniek Bijzondere tandheelkunde: 2 weken 

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Op de deze polikliniek zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals:

  • medisch specialisten 
  • arts in opleiding tot specialist
  • tandartsen
  • orthodontisten
  • coassistenten
  • mondhygiënisten
  • tandartsassistenten
  • polikliniekmedewerkers