Terug

MRI-scan onder narcose

MRI-scan onder narcose

Met de magnetic resonance imaging (mri) kan de arts informatie krijgen over bepaalde inwendige organen, zodat hij een diagnose kan stellen of een behandeling kan voorschrijven. De verwijzend arts vertelt welk orgaan bij uw kind wordt onderzocht.

Bij dit onderzoek is het van groot belang dat uw kind heel stil ligt wanneer de mri-scan wordt gemaakt. De behandelend arts heeft daarom met u afgesproken dat uw kind voor het onderzoek slaapmedicatie of rustgevende medicijnen krijgt (sedatie) of onder narcose gaat (anesthesie). Het verschil tussen deze twee mogelijkheden is de diepte vande slaap. Bij sedatie is de slaap oppervlakkig en meer gericht op ontspanning. Bij anesthesie is de slaap veel dieper en wordt de ademhaling ondersteund.

Het onderzoek gebeurt op de afdeling radiologie.

De folder mri-scan onder narcose is te vinden op de WKZ-kinderwebsite. Deze folder is zowel voor u als uw kind geschreven.

Contact en afspraak maken

Sedatie (slaapmedicatie)

Sommige kinderen kunnen gedurende langere tijd stil blijven liggen als zij een geringe hoeveelheid slaapmedicatie hebben gehad. Deze slaapmedicatie wordt toegediend voordat zij naar de mri gaan, met een prikje, tabletje of medicijnen via de anus.

Omdat het om een oppervlakkige slaap gaat, is bewaking door een anesthesist niet noodzakelijk. Wel wordt de ademhaling gecontroleerd met een knijpertje aan de vinger (saturatiemeter). Hiermee wordt het zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

Tijdens de (dag)opname vertelt de behandelend arts of verpleegkundige van de afdeling u hoe lang uw kind nuchter moet zijn voor de medicatie wordt toegediend.

Anesthesie (narcose)

De anesthesioloog geeft de narcose. Meestal geeft hij dit via een tabletje, maar soms is een injectie nodig. Uw kind kan op twee manieren in slaap gemaakt worden:

Via een infuus: voordat het infuus wordt ingebracht, krijgt uw kind verdovingszalf op de huid, meestal op beide handruggen. Daarna wordt een infuus geprikt in één van beide handen. Vervolgens wordt door het infuus de slaapmedicatie toegediend.

Via een kapje: kleinere kinderen worden meestal met een kapje in slaap gemaakt. Het kapje wordt over de mond en neus geplaatst. Door inademing van het slaapmiddel valt uw kind in slaap. Pas dan wordt een infuus ingebracht. Met bewakingsapparatuur worden na het toedienen van de narcose de bloeddruk, ademhaling en hartslag gecontroleerd.

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 11-6-2018

Wachttijd diagnostiek MRI-scan: 27 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Afspraken en wachttijden

Patiëntgegevens

Voor professionals

Praktisch