Terug

Metacholineprovocatietest
(Overgevoeligheid van je longen testen)

Met een metacholineprovocatietest wordt de prikkelbaarheid van de luchtwegen van uw kind gemeten. Bij deze test ademt uw kind een stofje (metacholine) in dat een luchtwegvernauwing kan veroorzaken.

Een metacholineprovocatietest duurt ongeveer 1,5 uur.

De folder metacholineprovocatietest is te vinden op de WKZ-kinderwebsite en is te bereiken door hier te klikken. Deze folder is zowel voor u als uw kind geschreven.


Voorbereiding

Hebt u vragen?

Polikliniek

Verpleegafdeling