Terug

ECG: 24 uur

U komt met uw kind naar het WKZ voor een 24 uurs-ECG, ook wel holter genoemd. ECG is een afkorting van elektrocardiogram. Een ECG van het hart is een onderzoek waarbij de dokter kan zien hoe het hoe het ritme van het hart is (welke momenten klopt het hart langzaam en wanneer snel), hoe de samenwerking tussen boezems en kamers is, of er aanwijzingen zijn voor zuurstof gebrek van de hartspier zelf, of er aanwijzingen zijn voor een te grote of te dikke hartspier. We meten met een 24 uurs-ECG 24 uur achter elkaar, ook als uw kind bijvoorbeeld speelt, slaapt, eet.

Meer informatie

Voorbereiding

Op de dag van uw afspraak, melden uw kind en u zich bij het kinderhartcentrum, receptie 14, op de eerste verdieping.

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Tijdens het onderzoek

In de ECG-kamer trekt uw kind de bovenkleding uit, oudere meisjes mogen een hemdje aanhouden. Voor het maken van het ECG ligt uw kind op de onderzoekstafel. Een doktersassistent doet het onderzoek. De assistent plakt vier ecg plakkers op de borstkas van uw kind. De plakkers kunnen een beetje koud aanvoelen.

Er zitten snoertjes aan de plakkers. Die zijn aangesloten aan het kastje. Hier voel je niets van. De assistent controleert of het kastje goed werkt. Als de plakkers en het kastje zijn aangesloten, mag uw kind naar huis of gaat terug naar de afdeling.

De assistent vraagt aan uw kind en u om een dagboek bij te houden. Hierin schrijven jullie alles op wat uw kind tijdens die 24 uur doet.

Wat mag uw kind wel tijdens de 24 uur?

  • Uw kind mag je gewone dingen doen, zoals spelen, slapen, eten, drinken, sporten en naar school.
  • Als één van de plakkers loslaat, dan kunt u deze zelf weer vastplakken op dezelfde plaats. U krijgt vervangende plakkers mee naar huis.

Wat mag uw kind niet?

  • Het kastje mag niet worden geopend en er mag niet op de knopjes worden gedrukt.
  • Uw kind mag niet zwemmen, douchen of in bad gaan.

Na het onderzoek

Na 24 uur mogen de plakkers er af. Dat mag u thuis doen. U levert daarna het kastje en het dagboek in op de polikliniek kindercardiologie van het WKZ. Uw kind hoeft niet mee te komen. Uw kind mag gewoon weer alles doen.

Als uw kind opgenomen is, haalt de verpleegkundige op de afdeling de plakkers er af.

De uitslag

De cardioloog belt twee weken na het 24 uurs-ECG om te bespreken wat er op het 24 uurs-ECG te zien is.

Mogelijke bijwerkingen

Heel af en toe reageert de huid op de plakkers. U ziet dan een rood plekje op de huid van uw kind. Dat gaat snel weer weg.

Mogelijke complicaties

Bij het maken van een 24-uurs ECG is er geen kans op complicaties.

Wachttijden

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Verpleegafdeling

Hebt u vragen?

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken dan kun u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie / Hartchirurgie.

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.