Terug

Cystic fibrosis centrum

Welkom bij het cystic fibrosis (CF) Centrum Utrecht. In ons centrum behandelen we ruim 400 van de 1500 Nederlandse patiënten (kinderen en volwassenen) met CF en zijn daarmee het grootste centrum van Nederland. We hebben veel ervaring met de diagnostiek en behandeling van CF. Het CF-centrum is voor andere algemene ziekenhuizen een expertisecentrum en ook als zodanig erkend door de NFU. Om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te kunnen blijven verbeteren, besteden we veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek.

Kind of volwassene

We hebben informatie over zorg, onderzoek en behandeling bij cystic fibrosis onderverdeeld in informatie over kinderen met CF en volwassenen met CF. 

Multidisplinaire zorg

Binnen het CF-centrum werken we intensief samen met de volgende specialisten

Van WKZ naar UMC: Transitie

De meeste jongeren beëindigen rond de leeftijd van 18 jaar de voortgezette schoolopleiding en beginnen aan een vervolgopleiding, een beroepsopleiding, of starten met werken. Dit is ook een goed moment om de medewerkers van het WKZ te verlaten en over te gaan naar een afdeling voor volwassenen. Daarom vindt in het WKZ de overdracht naar de zorgverlening aan volwassenen ongeveer in die periode plaats. Dit noemen we transitie.

Behandeling team CF-Centrum

Bij de zorg en behandeling van CF zijn onderstaande (para)medici betrokken:

 • kinderlongarts
 • verpleegkundig specialist
 • research verpleegkundigen
 • diëtist
 • fysiotherapeut
 • maatschappelijk werker
 • medisch psycholoog
 • pedagogisch medewerker
 • longfunctie-analisten
 • laboratoriummedewerker
 • leraar
 • datamanager
 • secretaresse

Wetenschappelijk onderzoek

Om de zorg voor en behandeling van CF-patiënten te kunnen blijven verbeteren, besteedt het CF-centrum veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek. Het CF-centrum Utrecht heeft een succesvol onderzoeksprogramma  gericht op de ontwikkeling van behandeling op maat voor elke afzonderlijke patiënt (personalized medicine).

Samenwerking

In de CF-centrale werken de drie grootste CF-centra van Nederland samen op het gebied van onderwijs, zorg en onderzoek:

Onderwijs

Het CF Centrum Utrecht speelt in Nederland een voortrekkersrol in het uitdragen en delen van kennis rond CF.

Contact

CF-centrum kinderen

Hebt u een vraag of wilt u een afspraak maken? neem dan contact op met het cf-centrum

via de mail:

of telefonisch

Verpleegafdeling of polikliniek

Verpleegafdeling Panda
088 75 563 60

Routebeschrijving

CF-centrum volwassenen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de verpleegkundig specialisten CF.

U kunt deze bereiken tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen van 09.30 - 11.30 uur
088 75 561 37

Wilt u een afspraak maken of verzetten ? Neem dan contact op met het secretariaat cystic fibrosis
088 75 517 75  

Kwaliteitskeurmerk

Het CF-centrum heeft het NCFS-keurmerk behaald. Dit houdt in dat het centrum aan de kwaliteitseisen voldoet die de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft opgesteld.