Terug

Centrum voor aangeboren oorschelpafwijkingen

Het centrum voor oorschelpafwijkingen Nederland van het WKZ is één van de grootste centra in Nederland voor behandeling van oorschelpafwijkingen. Binnen dit centrum werken verschillende disciplines nauw samen. Naast (plastisch) chirurgen zijn dat onder meer kno-artsen, audiologen (voor het gehoor) en orthodontisten. Kinderen met aangeboren oorschelpafwijkingen kunnen terecht op een speciaal spreekuur.

Meer over oorschelpafwijkingen

Oorschelpafwijkingen komen veel voor. Daarbij gaat het om afstaande oren (ook wel flaporen) en kleine oren (microtie). Microtie komt bij één op de zes- à achtduizend kinderen voor. Beide afwijkingen zijn goed te behandelen en de resultaten zijn meestal prima.

Soms hebben kinderen met microtie ook andere afwijkingen aan het gezicht of elders in het lichaam. Microtie is dan een onderdeel van hemifaciale microsomie ('helft van het gezicht is minder ontwikkeld') of craniofaciale microsomie ('cranio' betekent schedel en 'faciale' gezicht). Al deze kinderen worden op een speciaal spreekuur gezien. 

Het centrum voor oorschelpafwijkingen Nederland heeft meer dan 25 jaar ervaring met ingrepen om deze afwijkingen te verhelpen. Naast de medische zorg doen we ook onderzoek naar operatietechnieken en mogelijke complicaties.

Behandelteam

In het centrum voor aangeboren oorschelpafwijkingen werken:

Plastische chirurgen

  • dr. L.N.A. van Adrichem

Kaakchirurgen

  • dr. M.S.M. Muradin

Klinisch geneticus

  • dr. M.J.H. vd Boogaard

Coördinator

  • E. Eikelenstam

Polikliniekmedewerker

  • K. Heestermans

Contact en afspraak maken

Uw vragen kunt u stellen aan het team. We zijn bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur via telefoonnummer 088 75 535 94.

Spoedtelefoonnummer

Voor dringende zaken kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur via telefoonnummer 088 75 540 70.

Vraagt u dan naar Els Eikelenstam of Karin Heestermans.

's Avonds en in het weekend

’s Avonds en in het weekend kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer 088 75 555 55.

Vraagt u in dat geval naar de dienstdoende arts-assistent plastische chirurgie.

Oorspalkjes

Voor het aanbrengen van oorspalkjes in de Isalakliniek te Zwolle kunt u bellen naar 038 42 456 36.

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Centrum voor aangeboren oorafwijkingen

Bezoekadres

Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Polikliniek

Verpleegafdeling