Terug

Transferverpleegkundige

Op een aantal afdelingen werkt een transferverpleegkundige. Hij brengt in kaart welke thuiszorg uw kind nodig heeft na vertrek uit het ziekenhuis.

Wat is Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige regelt deze thuiszorg en is contactpersoon voor regionale instellingen voor wat betreft overplaatsing.

In de folder voor ouders en hulpverleners kunt u meer informatie kunt vinden over het regelen van zorg voor uw kind en de rol van een transferverpleegkundige.

Hebt u vragen?

De transferverpleegkundige is bereikbaar via de arts of verpleegkundige, via e-mail en telefonisch.
transferbureaudigd@umcutrecht.nl
088 75 573 61
Op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur