Terug

Segregatiebeleid bij cystic fibrosis (CF)

Is uw kind opgenomen op een verpleegafdeling en heeft hij/zij cystic fibrosis (cf), dan gelden er speciale regels om zo goed mogelijk voor uw kind te kunnen zorgen. Dat betekent onder andere dat kinderen en jongeren met cf elkaar niet mogen ontmoeten. Dit noemen we het segregatiebeleid. Wat dit inhoudt staat beschreven in de folder.


Voorbereiding