Terug

Scoliose operatie

Bij een ernstige scoliose (bocht in de wervelkolom), die te groot is voor brace-behandeling of ondanks een brace blijft toenemen, kan een operatie nodig zijn. Over het algemeen adviseren we een operatie als de bocht boven de 45-50 graden uitkomt. Het doel van deze operatie is om toename van de bocht te voorkomen. Ten tweede willen de bocht zoveel mogelijk corrigeren en de rug weer in balans brengen. Dit houdt bijvoorbeeld ook in dat we een eventuele schouderscheefstand herstellen. Daarnaast speelt veiligheid een zeer belangrijke rol vóór, tijdens en na de operatie.

Meer informatie

Meer over scoliose-operatie

Om verergering van de bocht te voorkomen wordt tijdens de operatie de bocht gecorrigeerd en vervolgens in deze nieuwe stand vastgezet. De wervels zetten we in principe alleen vast bij kinderen die al uitgegroeid zijn of tegen het einde van hun groei zijn. Dit betekent dat deze operatie geen grote gevolgen heeft voor hun groei.

De operatie kan op twee manieren plaatsvinden: via de rug (vanaf de achterkant) of via de borstkas (vanaf de voorkant/zijkant). Tijdens de operatie maakt de chirurg een snee op de rug of borstkas om goed bij de rugwervels te kunnen komen. Vervolgens zet hij de wervelkolom recht. De wervelkolom wordt dan in die positie vastgezet met behulp van metalen staven en schroeven. Op sommige plaatsen schraapt de chirurg wat bot van de wervels. Dit zorgt ervoor dat alles stevig vast groeit.

Tot slot legt de chirurg één of twee slangetjes bij de wervels voor pijnstilling (epiduraal drain). Hiermee komt de verdoving precies op de plaats van de wond. Tijdens de hele operatie gebruiken we ruggenmerg-bewaking (‘neuromonitoring); met draadjes aan de armen en benen testen we zo of de zenuwen goed blijven werken.

Bij kinderen die nog veel moeten groeien, is het vastzetten van de wervels een minder aantrekkelijke optie. Voor hen kan in bepaalde gevallen een zogenoemde ‘growing rod’ een goede optie zijn.

Deze operatie voeren we ook via de achterkant uit. Daarbij worden met behulp van een aantal kleinere sneetjes (dus niet één grote) twee staafjes onder de huid geschoven. Deze staven worden vervolgens ook vastgezet met schroefjes, maar dan alleen aan de boven- en onderkant. Hiertussen zit een systeem waardoor de staafjes elke zes tot acht maanden verlengd kunnen worden. Hierdoor groeit de rug mee met de normale groei van het kind.

Het nadeel hiervan is echter dat we een growing rod alleen tijdens een operatie kunnen verlengen. Hoewel dit relatief kleine ingrepen zijn, betekent het wel dat het kind minstens één keer per jaar geopereerd moet worden totdat het uitgegroeid is en we de wervels definitief kunnen vastzetten.

MAGEC

Onlangs hebben wij echter voor de eerste keer in Nederland een growing rod-systeem met een magneet (MAGEC) ingebracht.

Hierdoor kunnen de staven van buiten met een magneet verlengd worden, en is er dus geen operatie nodig. Dit systeem wordt echter nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Jeugdjournaal over MAGEC

Het jeugdjournaal maakte twee items over de eerste patiënt met scoliose die deze nieuwe operatiemethode meemaakt. Bekijk hieronder de video's:

Resultaat

Het resultaat van de operatie is dat de wervelkolom zo recht mogelijk wordt gezet en in balans is, zonder dat het ruggenmerg of de zenuwen daardoor in gevaar komen. Zo voorkomen we verdere verergering van de bocht en worden rugklachten op latere leeftijd hopelijk verminderd.

De behandeling

Voorbereiding

Voorgesprek

Om de operatie voor te bereiden, worden er gewone en röntgenfoto’s van de rug gemaakt. Deze foto’s maken we voor en na de operatie, om het verschil goed te kunnen zien.

Een aantal dagen vóór de operatie heeft uw kind een afspraak op de pos-poli. Pos staat voor pre-operatieve screening, oftewel screeningvóór een onderzoek, behandeling of operatie onder narcose. De pos-poli is in het WKZ op de 1e verdieping, bij receptie 8. Op de pos-poli hebben u en uw kind een gesprek met de pos-verpleegkundige of met de anesthesioloog zelf. Tijdens dit gesprek komen onder meer aan de orde:

 • de gezondheid van uw kind, eventuele ziektes en medicijngebruik
 • meting van gewicht, lengte, bloeddruk en hartslag
 • wensen ten aanzien van de narcose

Opname

Eén dag voor de operatie wordt uw kind opgenomen op de kinderafdeling. Hij of zij krijgt dan eerst een rondleiding en mag desgewenst al even op de uitslaapkamer kijken. Bij sommige kinderen komt de fysiotherapeut voor de operatie langs. Hij geeft uitleg over ademhalingsoefeningen die uw kind na de operatie moet doen.

Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. Op de dag van de operatie mag hij of zij dus ’s ochtends niet meer eten en drinken. Daarnaast krijgt uw kind een middel dat helpt om de darmen goed leeg te maken. Verder krijgt uw kind voorafgaand aan de operatie pijnstillers om ervoor te zorgen dat ze tijdens de operatie goed zijn ingewerkt.

Tijdens de behandeling

Infuus

Tijdens de operatie krijgt uw kind vocht toegediend via een infuus. De anesthesioloog brengt het infuus in.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder volledige verdoving.

Monitoring

Als de verdoving volledig is, maken we draadjes vast aan de voeten en armen. Die zorgen ervoor zorgen dat we tijdens de operatie de zenuwen steeds kunnen testen (neuromonitoring).

Operatie

De operatie kan op twee manieren plaatsvinden: via de rug (vanaf de achterzijde) of via de borstkas (vanaf de voorzijde). Tijdens de operatie maakt de chirurg een snee op de rug of borstkas om goed bij de rugwervels te kunnen komen. Vervolgens zet hij de wervelkolom recht. De wervelkolom wordt dan in die positie vastgezet met behulp van metalen staven en schroeven. Op sommige plaatsen schraapt de chirurg wat bot van de wervels. Dit zorgt ervoor dat alles stevig vast groeit. Tot slot legt de chirurg één of twee slangetjes bij de wervels voor pijnstilling (epiduraal drain). Hiermee komt de verdoving precies op de plaats van de wond. Tijdens de hele operatie gebruiken we ruggenmerg-bewaking (‘neuromonitoring’); met draadjes aan de armen en benen testen we zo of de zenuwen goed blijven werken.

Na de behandeling

Op de uitslaapkamer

Meteen na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Dat is een afdeling naast de operatieafdeling. Op de uitslaapkamer vragen we regelmatig of uw kind het goed voelt als we zijn of haar armen en benen aanraken.

Wanneer uw kind behalve scoliose ook een spier- of zenuwziekte hebt, gaat hij of zij na afloop van de operatie meestal eerst naar de intensive care. Als dat niet zo is en uw kind is verder goed gezond, dan gaat hij of zij vanuit de uitslaapkamer terug naar de verpleegafdeling.

Weer terug op de verpleegafdeling

De eerste dag na de operatie kan uw kind nog niet uit bed. Hij of zij mag wel een beetje rechtop zitten en zes uur na de operatie mag het omdraaien, als dat nodig is met hulp van de verpleegkundige. De verpleegkundige zorgt ervoor dat uw kind voldoende medicijnen tegen de pijn krijgt.

Kort na een operatie werken de darmen vaak minder goed. Uw kind moet daarom in het begin rustig aan doen met drinken en eten. De verpleegkundige op de afdeling vertelt wat het mag drinken en (later) mag eten. Als het drinken goed gaat, dan mogen het infuus en de blaaskatheter eruit.

Wanneer de epidurale pinstilling is gestopt gaat uw kind onder begeleiding van de verpleegkundige of fysiotherapeut, in de (rol)stoel zitten en rondlopen. Als dat goed gaat, mag uw kind steeds meer zelf doen. De verpleegkundige/fysiotherapeut en de dokter vertellen wat wel en niet mag. 

Naar het revalidatiecentrum

Als uw kind een spier- of zenuwziekte hebt, vindt de hele behandeling plaats in overleg met de revalidatiearts. Als uw kind niet naar huis kan, gaat het een paar dagen na de operatie naar het revalidatiecentrum.

De wond

Vanaf de derde dag na de operatie mag uw kind weer douchen. De wondpleister moet vijf dagen blijven zitten. De wond is gehecht met oplosbare hechtingen die niet verwijderd hoeven te worden. Wel mag de huisarts eventueel na veertien dagen de knoopjes aan beide kanten van de wond afknippen.

Controle röntgenfoto

Vlak voor uw kind naar huis gaat, maken we ter controle een röntgenfoto van de wervelkolom.

Ontslag

Meestal blijft uw kind vijf tot zeven dagen in het ziekenhuis. Daarna mag u naar huis. Thuis kan uw kind zelf de oefeningen doen die het in het ziekenhuis heeft geleerd. Uw kind krijgt geen gips of korset om de rug en heeft in principe geen aanvullende fysiotherapie nodig.

Mogelijke complicaties

Zelfs als de behandeling helemaal goed is gegaan (“volgens het boekje”), kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties.

Een scoliose-operatie is eigenlijk heel erg veilig. Heel soms kan er toch iets mis gaan. Er bestaat een kans dat uw kind een paar dagen na de operatie een ontsteking (infectie) krijgt. Deze ontsteking is meestal goed te behandelen met medicijnen.

Om de bocht van de wervelkolom recht te zetten, opereren we vlakbij het ruggenmerg en de zenuwen. Het ruggenmerg en de zenuwen kunnen hierdoor geïrriteerd raken. De chirurg controleert
dit met speciale apparaten. Toch is er altijd een hele kleine kans dat het ruggenmerg of de zenuwen beschadigen. Hierdoor kunnen de romp of benen verlamd zijn of pijn doen. Dit komt gelukkig bijna niet voor.

De mogelijkheid bestaat dat de gecorrigeerde bocht in de wervelkolom niet goed vastgroeit. Dat noemen we een pseudo-arthrose. Ook dit is zeldzaam. Om dit te voorkomen mag uw kind de eerste maanden niet maximaal kracht zetten op de rug.

Leefregels

Het duurt zes tot negen maanden voordat de rugwervels aan elkaar vastgegroeid zijn en goed genezen zijn. Uw kind moet plotselinge belastingen van de rug vermijden. Voorbeelden daarvan zijn situaties die ontstaan bij vecht- en wedstrijdsporten of onverwachte gebeurtenissen als vallen. Gedurende deze periode adviseren wij om de rug steeds meer te gaan belasten zolang dit geen pijn doet. Uw kind kan dus meedoen met sporten en trainingen zolang dat pijnloos gaat.

Na twee tot zes weken kunnen de meeste kinderen weer naar school. De eerste weken lukt het vaak nog niet om de hele dag school te blijven. Voor ieder kind is verschillend wat wel en niet kan. Ook fietsen is de eerste maanden vaak niet goed mogelijk, omdat kracht en coördinatie nog onvoldoende zijn. Op zich mag fietsen wel wanneer het risico op vallen niet groter is dan normaal.

Wij adviseren u van te voren een gesprek aan te vragen met de conrector of mentor van uw kind.
Maak goede afspraken over:

 • geleidelijk opbouwen (in uren of dagdelen)
 • wisselen van houding; vraag of het mogelijk is om van zithouding naar stahouding te gaan (en andersom) bij vermoeidheid of pijn in de rug
 • wisselen van klaslokaal: vraag of uw kind meer tijd kan krijgen om te wisselen van klas. Denk aan afstanden tussen klaslokalen
 • goede uitleg aan klasgenoten over wat wel en niet mag: dus niet plotseling trekken of duwen!
 • laat uw zoon of dochter vragen of een klasgenoot de eerste weken zijn of haar schooltas kan dragen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek orthopedie. op:

 • maandagochtend van 8.30 tot 12.00 uur
 • dinsdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur
 • woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur
 • vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

0887567470

Patiëntenvereniging en informatie film

Er is een patiëntenvereniging voor patiënten met scoliose en hun ouders. Op deze website vindt u nieuws en informatie over scoliose. Ook is er een forum waarop betrokkenen hun ervaringen kunnen uitwisselen.

Polikliniek

Verpleegafdeling

Voorlichting en begeleiding van uw kind