Terug

Reconstructie van het oor

Bij kinderen die zijn geboren met een kleine of onderontwikkelde oorschelp, kunnen we het oor reconstrueren. Dat kan als het kind acht jaar oud is. Voor volledige reconstructie zijn twee of drie operaties nodig.

Tijdens de behandeling

De eerste operatie

Bij de eerste ingreep wordt er van het eigen ribkraakbeen en huid van het kind een oor gevormd. Eerst verwijdert de chirurg de restanten kraakbeen van het onderontwikkelde oor. Bij het geopereerde oor komt een draintje. De oorlel wordt op de normale plaats vastgezet. De chirurg maakt een oorframe van ribkraakbeen en plaatst dat onder de huid.

In het WKZ zijn we onlangs begonnen met oorreconstructie met behulp van Medpor (een kunststof). Deze ingreep kunnen we al doen vanaf de leeftijd van vier jaar. Medpor is echter geen lichaamseigen weefsel, zoals ribkraakbeen. De arts zal de voor- en nadelen hiervan op het spreekuur met u bespreken.

De tweede operatie

Zes maanden later volgt een tweede operatie. Nu maakt de chirurg de oorschelp los en zet hem in de goede stand. Het oor gaat dan iets van het hoofd afstaan. Hierbij moet de chirurg een stukje huid transplanteren naar de achterzijde van de nieuwe oorschelp. Deze huid haalt de arts meestal uit de lies van uw kind. Deze tweede operatie is minder belastend voor uw kind. Meestal blijft uw kind één nacht in het ziekenhuis. Het krijgt een hoofdverband. Na vijf tot zeven dagen komt uw kind voor controle terug naar de polikliniek plastische chirurgie. Daar wordt het verband verwijderd.

De derde operatie

Soms is een derde operatie nodig voor kleine vormverbeteringen. Deze ingreep vindt meestal onder plaatselijke verdoving plaats. Uw kind kan dezelfde dag weer naar huis

Na de behandeling

Na zowel de eerste als de tweede operatie krijgt uw kind een hoofdverband. De plaats waar het ribkraakbeen werd verwijderd, veroorzaakt meestal meer pijn dan het oor. Hiervoor krijgt uw kind goede pijnmedicatie. Na de operatie blijft uw kind gemiddeld vijf dagen in het ziekenhuis. Tijdens de eerste 24 uur wordt het draintje bij het geopereerde oor elk uur geleegd. Dat is arbeidsintensief voor de verpleging, maar ook belastend voor het kind en de familie. Het is niet pijnlijk. Er mag geen vocht tussen het nieuwe oor en de huid achterblijven. De huid moet strak vastgroeien over het onderliggende kraakbeen, zodat een mooie oorschelp ontstaat. Na de eerste 24 uur wordt het draintje elke zes uur geleegd.

Het draintje en het verband worden na drie tot vijf dagen verwijderd. Daarna mag uw kind naar huis.

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis krijgt uw kind antibiotica om de kans op infectie van het nieuwe oor te verkleinen.

Leefregels en complicaties

Leefregels

Laat uw kind de eerste zes weken na de operatie geen contactsporten spelen. Het gereconstrueerde oor is nog teer en kwetsbaar, het kan gemakkelijk beschadigd raken. Uw kind mag na vier weken bijvoorbeeld wel zwemmen, op voorwaarde dat er geen lichamelijk contact is waarbij het oor beschadigd kan worden. Na zes weken mag uw kind weer alle sporten doen.

Mogelijke complicaties

Bij elke operatie bestaat er de kans op een infectie. Dat geldt ook voor deze operaties. De kans op een infectie is het grootst na de eerste operatie, waarbij een kraakbeentransplantaat is geplaatst. Daarom krijgt het kind tijdens en na de eerste operatie antibiotica.

Hebt u vragen?

Uw vragen kunt u stellen aan het Centrum voor aangeboren oorschelpafwijkingen. Klikt u hier voor contact.

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Centrum

Ziekte

Polikliniek

Verpleegafdeling