Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Wat is psychotrauma?

Een (acuut) psychotrauma met alle bijbehorende stressklachten kan optreden als gevolg van schokkende gebeurtenissen in het leven van een kind, zoals (bedreiging met) geweld of de dood, een ongeluk of seksueel geweld. In zulke gevallen ervaart een kind vaak intense angst, hulpeloosheid of afschuw en het basisgevoel van veiligheid kan ernstig worden aangetast.

Soorten trauma's

(Seksueel) geweld 

Het psychotraumacentrum biedt opvang en hulp na seksueel geweld. Daarnaast helpen wij slachtoffers van andere vormen van geweld, zoals:

    • fysieke mishandeling en verwaarlozing
    • huiselijk geweld
    • geweld op school en in de buurt

Medisch trauma


Een medisch trauma kan ontstaan als gevolg van een verwonding of ongeval, een chronische of levensbedreigende ziekte of pijnlijke en ernstige medische ingrepen.

Traumatische rouw

Traumatische rouw bij kinderen komt voor na de (plotselinge) dood van een geliefd persoon. De oorzaak van de als traumatisch ervaren dood kan een geweldshandeling zijn, een ongeval, verdrinking, een ramp, oorlog of een natuurverschijnsel zoals een tsunami, aardbeving of blikseminslag.

Gevolgen

Stressreacties 

na zo’n overweldigende gebeurtenis zijn normaal en horen bij het verwerkingsproces. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind doen deze reacties zich in verschillende vormen en mate van intensiteit voor. Een kind is bijvoorbeeld meer alert en prikkelbaar, heeft herbelevingen of vermijdt bepaalde plekken en situaties.

PTSS

Het hangt van de omstandigheden en de beleving van het kind af of een kind met steun uit de eigen omgeving in staat is de gebeurtenis te verwerken en het gevoel van veiligheid terug te vinden. Het is goed om het verwerkingsproces in de gaten te houden, om tijdig symptomen te signaleren die erop wijzen dat de stressreacties chronisch worden. Er kan dan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaan. Dit is het geval wanneer een kind na enkele maanden nog steeds ernstig in het dagelijks functioneren wordt gehinderd door stressklachten. Als de stressreacties na verloop van tijd niet afnemen is het belangrijk tijdig professionele hulp in te schakelen.

Naar boven