Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

longziekten

Binnen de afdeling longziekten leveren wij zorg aan kinderen met aangeboren afwijkingen van de longen of luchtwegen, chronische luchtweginfecties, astma en allergie. Wij geven speciale aandacht aan kinderen met cystic fibrosis (cf). De polikliniek longziekten is nauw verbonden met de polikliniek allergologie.

Acute hulp voor kinderen met cf

Is uw kind onder behandeling in het cf-centrum l en is er een probleem waarvoor u direct advies nodig hebt buiten kantooruren, neem dan contact met de dienstdoende kinderarts via:

 06 108 801 56

De kinderarts kan u indien nodig in contact brengen met de kinderlongarts.

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van de aandoening van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek longziekten buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.
Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts. 

Bezoek aan de polikliniek

0032.jpg

Een afspraak op de polikliniek

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

WKZ-web-mei-juni-2014-472.jpg

Wat moet u meenemen?

Heeft uw kind een afspraak in het WKZ of wordt uw kind opgenomen? Neem dan het volgende mee. 

jongen-poli.jpg

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen. 

WKZ-web-mei-juni-2014-149.jpg

Ziekenhuis medewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Meisje.jpg

Uw kind voorbereiden

Ieder kind is anders en daarmee ook de voorbereiding. Uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons.   

WKZ-kind-website.jpg

WKZ-kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren. 

Whistler - wetenschappelijk onderzoek

Whistler is een onderzoek van het Julius Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis naar het voorkomen van luchtwegklachten bij kinderen in de utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het onderzoek is een onderdeel van het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP). De bedoeling is om de deelnemers te volgen tot aan volwassenheid.

Hebt u vragen?

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek longziekten
Lundlaan 6
3584EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KH 01.419.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Route polikliniek

Zie voor informatie over uw afspraak in het ziekenhuis  https://www.hetwkz.nl/nl/afspraak-in-het-wilhelmina-kinderziekenhuis-coronavirus-covid-19

De polikliniek longziekten vindt u op de eerste etage, receptie 14 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna de borden poliklinieken volgen.

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 30-04-2020

In verband met het Corona-virus kunnen wij op dit moment geen juiste informatie ten aanzien van de wachttijden geven.

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Zorgverleners

Op de polikliniek longgeneeskunde werken verschillende mensen:

  • de kinderlongarts: hij is een specialist in ziekten van longen bij kinderen. Hij stelt de juiste diagnose en bespreekt met u het beste behandeltraject.
  • de polikliniek-assistente: zij zorgt voor de inschrijving. Ook meet en weegt zij uw kind. 
  • de verpleegkundig specialist: zij is specialist in cystic fibrosis bij kinderen. Zij overlegt met de behandelende kinderlongarts over het beste behandeltraject.

Polikliniek

Verpleegafdeling

Centrum

Ziekte

Onderzoek

Behandeling

Naar boven