Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

kindercardiologie / kinderhartchirurgie

Als uw kind is doorverwezen naar het kinderhartcentrum, dan komt u op de polikliniek kindercardiologie / kinderhartchirurgie voor een bezoek bij de kindercardioloog. Ook alle vervolgafspraken zijn op deze polikliniek. Op de polikliniek vinden de (controle)bezoeken bij de kindercardioloog plaats. Daarnaast maken we op de polikliniek echo’s en hartfilmpjes (elektrocardiogrammen).

Contact en afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? De polikliniek kindercardiologie / kinderhartchirurgie is telefonisch te bereiken op:

088 75 547 00
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Als u een afspraak wilt maken heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek cardiologie / hartchirurgie

Bezoekadres

Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KG.01.319.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Acute hulp

Voor ouders/verzorgers

Is uw kind onder behandeling in het kinderhartcentrum en is er een acuut levensbedreigend probleem?  

Bel dan 112

Voor dringende vragen

Tijdens kantooruren (8.30 - 16.30 uur)

088 75 54 700

Buiten kantooruren

Vraag de telefonist of hij u doorverbindt met de dienstdoende arts-assistent kindergeneeskunde. Als dat nodig is, zorgt hij ervoor dat de kindercardioloog u terugbelt.

Uitsluitend voor verwijzers

Voor dringende vragen bel:
088 75 54 679

Route polikliniek

U vindt de polikliniek cardiologie / hartchirurgie in het WKZ op de eerste etage, receptie 14.

De polikliniek is bereikbaar via de 'blauwe liften'. Deze liften zijn links van u na binnenkomst via de ingang bij de parkeerplaats. Volg daarna de borden 'Poliklinieken'.

Bezoek aan de polikliniek

0032.jpg

Een afspraak op de polikliniek

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

WKZ-web-mei-juni-2014-472.jpg

Wat moet u meenemen?

Heeft uw kind een afspraak in het WKZ of wordt uw kind opgenomen? Neem dan het volgende mee. 

jongen-poli.jpg

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen. 

WKZ-web-mei-juni-2014-149.jpg

Ziekenhuis medewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij de behandeling van uw kind betrokken. 

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 8-11-2019

Toegangstijd polikliniek Cardiologie: 15 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Zorgverleners

In het kinderhartcentrum werken:

  • de polikliniek-medewerker: zij begeleidt u en uw kind tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Vóór een polikliniekbezoek kunt u zich bij haar aan de balie melden. Ook meet en weegt zij uw kind en maakt een hartfilmpje.
  • de hartfunctie-laborante: zij maakt de echo's van het hart. De uitslag hiervan bespreekt u daarna met de cardioloog. De laborante assisteert ook bij een hartkatheterisatie.
  • de kindercardioloog: hij is specialist in ziekten van het hart en de bloedvaten bij kinderen. Hij stelt de diagnose en bespreekt met u het beste behandeltraject.
  • de cardiochirurg: hij is de specialist die aan het hart opereert. U ontmoet de chirurg op de polikliniek tijdens het pre-operatief gesprek of soms na de operatie, bijvoorbeeld voor de controle van de wond.
  • Lees meer over medewerkers van het WKZ

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Meisje.jpg

Uw kind voorbereiden

Ieder kind is anders en daarmee ook de voorbereiding. Uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons.   

WKZ-kind-website.jpg

WKZ-kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren. 

Utrecht Sessions

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen in Utrecht vermeldt op de website Utrecht Sessions aankomende evenementen voor patiënten, ouders en zorgverleners.

Hart op weg poli

Op de Hart op Weg poli van het centrum voor aangeboren hartafwijkingen volgen we de ontwikkeling  van pasgeboren en kinderen tot hun achttiende levensjaar. Op de poli wordt gekeken naar zowel de fysieke, motorische als cognitieve ontwikkeling van kinderen. De specialisten kunnen op die momenten ontwikkelingsproblemen vroegtijdig herkennen en waar mogelijk de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld met fysiotherapie.

Polikliniek

Verpleegafdeling

Ziekte

Onderzoek

Behandeling

Patiëntenervaringen (CQ-index)

In mei 2018 heeft het UMC Utrecht aan ruim 4.400 patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de polikliniek en tijdens een opname in het ziekenhuis. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde Consumer Quality Index (CQ-index).

Van deze polikliniek vulden 91 patiënten (of hun ouders/verzorgers) de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten (en/of hun ouders/verzorgers) met deze polikliniek (2018)

  • Patiënten (of hun ouders/verzorgers) waarderen de zorg op deze polikliniek met een 8.5
  • Op de vraag 'Zou u deze polikliniek aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 79% van de patiënten (of hun ouders/verzorgers) dit beslist wel te doen en 21% zou dit waarschijnlijk wel doen.
0032.jpg

Patiëntverhalen

In het UMC Utrecht (WKZ) is een verhalenproject gestart waarbij we patiënten vragen om hun ervaringen met ons te delen. 

WKZ-web-juli-2014-082-teaserblok.jpg

Kinderhartcentrum

Het kinderhartcentrum van het WKZ is een van de grootste centra van Nederland. Gemiddeld worden driehonderd kinderen per jaar geopereerd en krijgen ruim tweehonderd kinderen een hartkatheterisatie.

Andere websites

Voor meer informatie kunt u kijken op de website:

  • de hartstichting. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over ziekten van het hart, onderzoeken en behandelinge.
  • Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze stichting behartigt de belangen van kinderen en hun ouders door het stimuleren van kindgerichte zorg.
  • Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). In deze wet staat dat een kind altijd recht hebt op informatie en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen. Of alleen de ouders toestemming moeten geven, de ouders en het kind samen, of alleen het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind.
Naar boven