Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Mijn baby heeft extra zorg nodig

Als je kind na de geboorte extra zorg nodig heeft dan wordt hij/zij opgenomen op de afdeling neonatologie van het WKZ Geboortecentrum. Afhankelijk van de zorg die nodig is wordt je kind opgenomen op de afdeling Medium Care (MC), High Care (HC) of Intensive Care (IC).

Een opname van je kind is een ingrijpende gebeurtenis. De meeste opnames zijn niet gepland. Het is moeilijk om je voor te bereiden op alles wat er gaat gebeuren na de geboorte van je kind.

Direct na de geboorte wordt je kind onderzocht door de kinderarts/neonatoloog. Deze beoordeelt welke zorg je kind nodig heeft. Afhankelijk van de zorg die nodig is, kunnen de eerste uren op de afdeling neonatologie intensief zijn. Je wordt zo spoedig mogelijk naar je kind gebracht, dit kan, afhankelijk van de situatie, soms even duren.

Wij vinden een binding tussen kind en ouders erg belangrijk en zullen je als ouder dan ook ten alle tijden betrekken bij het zorgproces. Zodra de situatie van je kind het toelaat, wordt huid op huid contact (buidelen) gestimuleerd.

Wanneer je voor het eerst komt kijken krijg je uiteraard meer informatie over hoe het gaat met je kind. De afdelingsregels worden uitgelegd en je krijgt informatie over hoe je kunt bijdragen in de zorg voor je kind. Via deze link kun je alle informatie over onze afdeling op je gemak nalezen.

Medium care

De afdeling Medium Care bestaat uit 3 units met in totaal 15 bedden. Hier worden kinderen opgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 32 weken en een minimaal gewicht van 1500 gram.

Ook worden hier onder andere kinderen opgenomen ter observatie bij aangeboren afwijkingen, glucoseproblemen, medicijn gebruik van moeder, verdenking infectie of fototherapie.

Naast het bewaken van de vitale functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte) van je kind ligt de  nadruk op groei, rust, voeding, comfort en begeleiding op weg naar de thuissituatie. Als ouders leren jullie je kind zelfstandig te verzorgen om goed voorbereid met ontslag te gaan.

Extra zorg op de kraam

Er wordt nauw samengewerkt met de kraamafdeling van het WKZ Geboortecentrum. In sommige situaties kan extra zorg verleend worden aan je kind bij jou op de kamer. De kinderarts/neonatoloog zal dit bepalen. Hierbij moet je denken aan kinderen, waarvan moeder bekend is met diabetes mellitus, kinderen met een te lage lichaamstemperatuur of die fototherapie nodig hebben.

High care

De high care (HC) bestaat uit een unit met 8 bedden. Hier worden kinderen opgenomen wanneer kinderen geen IC zorg meer nodig hebben, maar waarbij het noodzakelijk is dat ze in een academisch centrum moeten verblijven. Hierbij kun je denken aan kinderen met een neurologisch probleem, kinderen met een chronisch longbeeld die langdurig ondersteuning nodig hebben bij hun ademhaling.

Naast het bewaken van de vitale functies (hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte) van je kind ligt de nadruk op groei, rust, voeding en comfort.

Als ouder zal je steeds zelfstandiger worden in de zorg voor je kind.

Als ouder heb je op de HC vaak meer tijd en ruimte voor jezelf om de, vaak intensieve, periode van de IC te verwerken. Je kan hierbij ondersteuning krijgen van maatschappelijk werk en/of geestelijke verzorging.

Intensive care

De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) is één van de 10 NICU’s van Nederland en heeft een supra-regionale functie. Dit houdt in dat pasgeborene vanuit andere neonatale centra’s worden doorverwezen naar het WKZ Geboortecentrum voor specialistische behandeling op het gebied van neurologie, cardiologie en chirurgie.

De IC bestaat uit 3 units met in totaal 24 bedden. Er worden kinderen opgenomen vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken, kinderen die direct na hun geboorte ernstig ziek zijn en /of aangeboren afwijkingen hebben. Op deze afdeling worden de vitale functies van kinderen bewaakt, ondersteund en zo nodig overgenomen. Je kunt hierbij denken aan ondersteuning of het overnemen van de ademhaling, het ondersteunen van bloeddruk, infuustherapie en het bewaken van de hersenfuncties.
Er wordt gewerkt in een hightech omgeving met veel apparatuur rondom het bed van je kind.
Een IC opname is intensief voor zowel kind als ouder. Je wordt hierin begeleid door een team van verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werk en/of geestelijke verzorging.
Rust en comfort van je kind staat hierbij centraal.

Dichtbij je kind blijven

Indien de toestand van je kind zorgelijk is, kunnen wij ons voorstellen dat je in de nabijheid van je kind wilt blijven. In deze bijzondere situatie bieden wij de mogelijkheid om de dag en eventueel de nacht door te brengen op een ouderkamer van de afdeling. Wanneer je op de kraamafdeling van het WKZ Geboortecentrum ligt, is het soms mogelijk voor je partner een nacht bij jou op de kraamafdeling door te brengen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

De omgeving van de afdeling neonatologie van het WKZ Geboortecentrum is niet alleen onnatuurlijk voor de ontwikkeling van je  kind, maar kan ook als ouder overweldigend zijn. In de toch al onzekere en angstige periode wordt de zorg voor je kind overgenomen door anderen en kun je het gevoel hebben de controle over de zorg van je eigen kind te verliezen.

Je wilt als ouders graag voor je kind zorgen, maar omdat je kind nog klein en kwetsbaar is kan het een hele stap zijn om die zorg daadwerkelijk uit te voeren. Bovendien is er mogelijk veel apparatuur aanwezig rondom het bed van je kind.
Binnen de afdeling neonatologie van het WKZ Geboortecentrum wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg. Het is een manier van zorgverlening die gericht is op comfort en stabiliteit van elk individueel kind en zijn of haar ouders.

Ontwikkelingsgerichte zorg streeft naar:

  • Het ondersteunen en bevorderen van de groei (de ontwikkeling) van de pasgeborene.
  • Het ondersteunen van ouders in de ouderlijke rol.
  • Het verminderen van stress die de opname van je kind op de afdeling met zich meebrengt.

Hierbij wordt gekeken naar signalen die je kind geeft waarbij hij/zij laat zien zich comfortabel te voelen en naar signalen waarbij je kind aangeeft zich niet prettig te voelen. Binnen deze zorg is er een belangrijke rol weggelegd voor jou als ouder. Samen zullen we je kind helpen om met de prikkels uit de omgeving om te leren gaan.

Ronald McDonaldhuis Utrecht

Het Ronald McDonald Huis (RMD) zorgt ervoor dat je als ouders dichtbij je kind kunt verblijven. De afdeling bepaalt of je in aanmerking komt voor een kamer in het RMD huis. De verpleegkundige zal informeren of er een kamer beschikbaar is en meldt je aan. Vaak kom je eerst op een wachtlijst te staan. Er is geen mogelijkheid om zelf te reserveren. Er wordt gekeken naar de afstand tussen jullie huis en het ziekenhuis en de situatie van jullie kind. 

De Ronald McDonald Huizen hebben vanaf zaterdag 21 maart een tijdelijke, beperkte gastenstop in verband met het coronavirus (COVID-19). Ouders en broertjes en zusjes van zieke en zorgintensieve kinderen die nu al verblijven in het Ronald McDonald Huis, kunnen blijven zo lang als nodig is. Voor nieuwe gezinnen met een ernstig ziek kind (zoals NICU/ IC) staan de deuren nog open. Het ziekenhuis beoordeelt of de situatie ernstig is. 

Voor gezinnen wiens kind met minder ernstige problematiek wordt opgenomen, zoeken wij een andere oplossing in samenwerking met hotels in de buurt. We beperken hiermee het aantal personen in het Huis, maar blijven beschikbaar voor gezinnen met een ernstig ziek kind. 

Deze voorzorgsmaatregelen dienen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Het doet ons pijn om deze ingrijpende maatregel te nemen. We hopen dat we hiermee onze verantwoordelijkheid nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 11 april a.s. beoordelen wij de situatie opnieuw.

De Ronald McDonald huiskamer in het WKZ biedt je de mogelijkheid om even uit de ziekenhuissfeer te komen. Er zijn voldoende faciliteiten aanwezig om even met iets anders bezig te zijn. Ook is er een speelhoek voor broertjes en zusjes en is er de gelegenheid te douchen en te kolven. De verpleegkundige van het WKZ Geboortecentrum kan je meer informatie geven over de openingstijden en de locatie van de huiskamer.  

De huiskamer wordt nu in gebruik genomen door het ziekenhuis in verband met het coronavirus (COVID-19). De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 18.00 uur.

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen heeft speciaal voor broertjes en zusjes de couveusekoffer samengesteld, met als doel dat broertjes en zusjes vertrouwd raken met de situatie en zorg rondom hun broertje/zusje in een veilige omgeving,  de ziekenhuisopname beter kunnen verwerken en kunnen praten aan de hand van de spulletjes in de koffer.

In overleg met de Ronald Mc Donaldhuiskamer is besloten dat de speelkoffers in de huiskamer gebruikt gaan worden en niet worden meegegeven naar huis.

Er zijn twee couveuse speelkoffers in de uitleenkast van de huiskamer geplaatst; een koffer met een jongetje en een meisje. Bij uitleen van de koffer ontvangen ouders een tas met materialen van onze afdeling en een couveusekleurboek, die ouders mogen houden. De meeste ouders hebben thuis wel een pop of knuffel, waarmee zij met onze materialen en bijvoorbeeld een dokterskoffertje goed verder kunnen.

Informatieverstrekking over de situatie van je kind

Het is belangrijk geïnformeerd te blijven over de situatie van je kind. Wanneer je op de afdeling bent, krijg je informatie van de verpleegkundige die je voor je kind zorgt. Ook kan je het verpleegkundig dossier van je kind inzien. Naast de aanwezigheid op de afdeling raden wij aan een paar maal per dag telefonisch contact met de afdeling op te nemen om te horen hoe het met je kind gaat. Je krijgt de verpleegkundige te spreken die voor je kind zorgt. Telefonisch wordt informatie alleen aan ouders gegeven.
Wanneer je nog opgenomen bent op de kraamafdeling zal de verpleegkundige ook een contactmoment hebben met de afdeling neonatologie.

Er vindt 1x per week een artsengesprek plaats en indien wenselijk vaker.

Wanneer je de Nederlandse taal niet goed beheerst kan een tolk je ondersteunen. Dit kun je aangeven bij de verpleegkundige of behandelend arts. De afdeling zorg via het Tolkencentrum voor een telefonische tolk (tolkentelefoon) of voor een tolk die bij het gesprek aanwezig is.

Mijn kind wordt overgeplaatst of mag naar huis 

Overplaatsing binnen het WKZ

Wanneer je kind om een bepaalde reden in een academisch centrum moet verblijven, maar geen IC zorg meer nodig heeft, wordt het overgeplaatst naar de HC of MC neonatologie of een kinderafdeling in het WKZ/UMC Utrecht.

Overplaatsing naar ander ziekenhuis

Wanneer je kind zover hersteld is dat hij/zij geen intensieve of academische zorg meer nodig heeft, wordt je kind overgeplaatst naar de couveuseafdeling van een ziekenhuis in je direct woonomgeving. Wij proberen de overplaatsing vooraf te plannen. Soms is dit niet mogelijk en zal de overplaatsing op korte termijn plaatsvinden. 

Ontslag naar huis

Het kan voorkomen dat je kind vanaf de Medium Care wordt ontslagen om naar huis te gaan. De verpleegkundige bereidt je voor op dit ontslag en zorgt ervoor dat je je kind zelfstandig kan verzorgen. Soms kom je in aanmerking voor uitgestelde kraamzorg. De wijkverpleegkundige en je huisarts worden op de hoogte gebracht dat je naar huis gaat met je kind. 

Folders

> Een overzicht van alle folders

Naar boven