Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

foetale cardiologie

De foetale cardiologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) houdt zich bezig met het vaststellen van afwijkingen aan het hart van je nog ongeboren kind. In het WKZ werken de afdelingen kindercardiologie en verloskunde hierom nauw samen. Door samen spreekuren te houden, kunnen we je  in hetzelfde bezoek informatie geven over meerdere aspecten van de gezondheid van je kind.

Meer over de polikliniek Foetale Cardiologie

Afwijkingen van het hart kunnen zitten in de bouw van het hart (zoals bijvoorbeeld vernauwde kleppen) of in de werking van het hart (zoals een afwijkend hartritme). Soms zijn de hartafwijkingen het belangrijkste probleem, soms zijn ze onderdeel van andere problemen. Aangeboren hartafwijkingen komen voor bij ongeveer 1% van alle kinderen.

In Nederland krijgen alle zwangeren bij 20 weken zwangerschap een echo aangeboden, waarbij de baby wordt nagekeken.  Hierbij bekijken we ook het hart van uw kind. Dit is vooral belangrijk als:

 • je zelf een hartafwijking hebt
 • de vader een hartafwijking heeft
 • je een eerder kind met een hartafwijking hebt
 • je bepaalde medicijnen gebruikt
 • je suikerziekte hebt

Als er een vermoeden op een hartafwijking bestaat, verwijzen we je door naar het gecombineerde cardiologie/verloskunde spreekuur in het WKZ.

Voorbereiden op een polikiniekbezoek

Een afspraak op het spreekuur duurt ongeveer 30-60 minuten. Neem iemand mee die je vertrouwt naar de afspraak. Samen hoor je  meer dan wanneer je alleen bent. Ook kunt je dan nog met die persoon napraten over het gesprek. Ook kan de ander tijdens het gesprek opschrijven wat de arts zegt. Je kunt het dan nog een keer nalezen.

Gynaecoloog

Tijdens het bezoek zie je de gynaecoloog en de kindercardioloog. Bij een eerste bezoek zal de gynaecoloog je kind helemaal nakijken. Deze kijkt daarbij ook naar:

 • de groei
 • de ligging
 • conditie van de placenta (moederkoek)
 • de hoeveelheid vruchtwater

Kindercardioloog

De kindercardioloog zal zich richten op het hart van je kind. Tijdens de echo overleggen de artsen met elkaar. Dit is nodig omdat het niet altijd direct duidelijk is of er een hartafwijking is en zo ja, om welke hartafwijking het gaat. Bovendien liggen niet alle baby’s in de ideale positie. Gelukkig kunnen we in de meeste gevallen met deze gespecialiseerde echos tussen de 20 en 24 weken een diagnose stellen. In complexe gevallen, of die gevallen waar de baby bijvoorbeeld niet in de goede positie ligt, kan een foetale cardiale MRI een uitkomst bieden. Het is (nog) niet mogelijk om al bij 20-24 weken een MRI te maken, dan zijn we dus nog afhankelijk van de echo. In het WKZ hebben we onlangs voor het eerst in Nederland een foetale cardiale MRI gemaakt bij een mevrouw die 34 weken zwanger was, in samenwerking met de cardioradiologie van het WKZ en St Thomas Hospital in Londen. Door deze beelden te combineren met de echo beelden, konden we een nauwkeuriger diagnose stellen en een beter plan maken voor de geboorte en de tijd erna. Begin 2020 gaat een groot onderzoek van start naar de toepasbaarheid van deze nieuwe techniek. De MRI scans van het hart van ongeboren kinderen zullen in onderzoeksverband gedaan worden. Het is nog niet mogelijk om deze techniek toe te passen in onze dagelijkse praktijk. Dit is wel het streven van het onderzoek: de techniek zo te perfectioneren dat het voor die patienten waarbij de echo niet toereikend is, een goede aanvulling kan zijn in de diagnostiek.

Gesprek

Na de echo bespreken we de bevindingen met je. Ook bespreken we een mogelijk vervolgtraject. In specifieke gevallen kan het maken van een MRI een van de vervolgstappen zijn. 

Sommige hartafwijkingen komen samen met andere afwijkingen in het lichaam voor of met afwijkingen in het genetisch materiaal van je baby. Tijdens het gesprek gaan we in op de diagnose en mogelijke andere afwijkingen. Daarnaast geven we informatie over mogelijk verder onderzoek (bijvoorbeeld een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie).

Helaas is het niet altijd mogelijk om direct een duidelijk beeld te geven van hoe het verder zal gaan met de gevonden hartafwijking. Hoewel het hart van de baby al in de eerste negen weken van de zwangerschap volledig is gevormd, groeit het hart nog mee met de baby. In het gesprek geven we je daarom een beeld van de mogelijke uitkomsten. Ook  bespreken de opties voor de zwangerschap of de behandeling na de zwangerschap met je.

Een diagnose. Wat nu?

Vervolg bezoek

Horen dat je nog ongeboren kind een (ernstige) hartafwijking heeft, is soms heel verdrietig en een grote schok. Vaak komen de vragen pas na het polikliniekbezoek, als je er met anderen over praat. Daarom bieden we een vervolg bezoek aan in de weken erna. Dan kijken we nogmaals naar de hartafwijking en bespreken we de  diagnose opnieuw. Er is uiteraard tijd voor vragen.

Afhankelijk van de gevonden afwijkingen zullen we je in de zwangerschap opnieuw op de combinatie polikliniek zien. In de tussentijd word je gezien door je verloskundige, je eigen gynaecoloog, of, als de zorg is overgenomen, door de gynaecologen in het WKZ.

We bespreken je geboorteplan:

 • of het nodig is om in het WKZ te bevallen
 • of we de bevalling in leiden
 • wat je meteen na de geboorte kunt verwachten

Opname van je kind

Na de bevalling wordt het merendeel van de kinderen opgenomen op één van de volgende afdelingen:

Na de geboorte zullen we de diagnose bevestigen en nogmaals met je bespreken. Dan zal ook het definitieve behandelplan worden vastgesteld.

Voor een second opinion naar het WKZ

Als je gehoord hebt dat je ongeboren kind een hartafwijking heeft, is dat vaak een grote schok. Veel ouders kampen met veel vragen. Soms is het prettig om ook in een ander centrum, door een ander team nog eens te laten kijken en over de diagnose en de gevolgen daarvan te praten. Je bent hiervoor van harte welkom in het WKZ.

We vragen je dit te bespreken met je eigen arts, zodat we gegevens kunnen uitwisselen over je zwangerschap. De arts kan je vervolgens verwijzen naar ons centrum. Uiteraard kun je ook zelf een Second Opinion aanvragen, hiervoor heb je dan wel een verwijzing van je verloskundige nodig.

Na je Second Opinion kun je ervoor kiezen om patiënt te blijven in het WKZ en het vervolgtraject voor je baby (geboorte, operatie) ook in het WKZ te volgen.

Contact en afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Neem dan contact op met de polikliniek foetale cardiologie.

088 75 73 886

De poliklinieken zijn bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur

Heeft u vragen naar aanleiding van uw polikliniek bezoek?

Voor acute hulp

 • verloskamers Wilhelmina Kinderziekenhuis 0​88 755 40 66

Zorgverleners

Naar boven