Terug

WKZ geboortecentrum, verloskunde en neonatologie - coronavirus (Covid-19)

Veel gestelde vragen

Maatregelen Wilhelmina Kinderziekenhuis

Terug uit het buitenland?

Ik ben op vakantie geweest in een gebied met code oranje/rood en ik heb binnen 14 dagen een afspraak in het ziekenhuis. Wat nu?

Na terugkomst uit een gebied met code oranje of code rood, is het de bedoeling dat u 14 dagen in thuisisolatie gaat. Hebt u binnen die 14 dagen een afspraak in het ziekenhuis? Neem dan contact op met de polikliniek verloskunde.

Bekijk hier welke gebieden code oranje of code rood hebben

Mag mijn partner mee naar de controle in de polikliniek?

Alleen bij de eerste echo en bij de 20-weken-echo mag u één begeleider meenemen naar de polikliniek verloskunde. Bij de overige echo's mag u helaas geen begeleider meenemen. 

Mag mijn partner bij de bevalling zijn?

 Ja, per barende vrouw mag er één begeleider bij de bevalling zijn. 

Waar meld ik mij als zwangere als ik klachten heb die kunnen passen bij COVID-19-infectie?

 Meldt u dan bij uw verloskundige zorgverlener. Deze zal adviseren wat u moet doen en welke stappen u moet doorlopen.

Wat moet ik doen bij zwangerschapsklachten zoals buikpijn of minder leven voelen?

Voor alle klachten waarvoor u normaal ook uw verloskundige zorgverlener zou bellen, doet u dat nu ook. Wanneer nodig kunt u voor consult naar het ziekenhuis komen. De verloskundige zorg gaat gewoon door zoals normaal. COVID-19 patiënten worden in een afgeschermde omgeving gezien, waardoor er voor u als zwangere geen extra risico is door naar het ziekenhuis te komen.

Kan ik nog wel in het ziekenhuis bevallen?

Ja, dat kan. De verloskundige zorg gaat gewoon door zoals anders. Voor patiënten met klachten passend bij COVID-19 infectie zijn er speciale verloskamers ingericht. 

Kan ik nog een ruggenprik krijgen tijdens mijn bevalling?

Ja dat kan. De anesthesiologen in ons ziekenhuis komen nog steeds naar het verloscentrum voor een ruggenprik tijdens de bevalling.

Als ik als zwangere COVID-19 heb, wordt mijn ongeboren kind dan ook ziek?

 Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat een zwangere haar kind tijdens de zwangerschap kan besmetten. 

Kan ik borstvoeding geven als ik COVID-19 heb?

 Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet het geval. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een mondmasker en extra hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). U kunt de baby wel besmetten met het virus wanneer de baby dicht bij u is. U kunt ook kolven en de gekolfde melk door een gezond persoon aan uw baby laten geven. Meer informatie vindt u op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

Ik ben zwanger of pas bevallen, en ik ben opgenomen in het WKZ geboortecentrum. Mag mijn partner op bezoek komen?

 De partners van zwangere vrouwen mogen altijd op bezoek komen als zij zelf geen klachten hebben.

Ik ben zwanger of pas bevallen, en ik ben opgenomen in het WKZ geboortecentrum. Mogen mijn kinderen op bezoek komen?

Ja, kinderen van zwangere vrouwen mogen op bezoek komen als zij geen verkoudheids- of griepklachten hebben.

Als mijn baby opgenomen wordt op de afdeling neonatologie, kan ik mijn kind dan bezoeken?

Ja. Als afdeling vinden we de aanwezigheid van ouders heel belangrijk en willen we ouders zoveel mogelijk bij de zorg betrekken, in het belang van ouders en kind.

Wel is de aanwezigheid voor ouders enigszins beperkt. Om de afstand tussen verschillende ouders te garanderen, zijn er aanwezigheidsblokken met een tijdsduur van 3 uur ingesteld. Twee keer per dag is er per kind zo’n aanwezigheidsblok. Wanneer u als moeder nog opgenomen bent, mag u samen met uw partner tegelijk bij uw kindje aanwezig zijn. Er mogen maximaal 2 volwassen bezoekers per 24 uur aanwezig zijn. Broertjes en zusjes tot 18 jaar zijn welkom en tellen dan niet mee in het bezoekersmaximum. Wanneer u COVID-19 positief bent, zullen we er alles aan doen om mogelijk te maken dat u uw kind kunt bezoeken. Hiervoor zullen extra maatregelen nodig zijn. De verpleegkundige zal u hierover informeren.

Mag er ook ander bezoek op de afdeling neonatologie komen?

Ja. Maar wij werken met aanwezigheidsblokken. Per 24 uur mogen er twee volwassenen komen. Broertjes en zusjes tot 18 jaar zijn welkom en tellen dan niet mee in het bezoekersmaximum. Kinderen die op bezoek komen, moeten de waterpokken hebben gehad.