Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Wat vinden patiënten van ons ziekenhuis

Resultaten meting 2018

Patiënten en ouders van kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in het UMC Utrecht (WKZ) zijn over het algemeen positief over hun opname in het ziekenhuis of hun poliklinische behandeling. Zij waarderen de zorg met respectievelijk een 8,2 en een 8,3. Om te zien op welke thema’s we het volgens patiënten goed doen en op welke thema’s het beter kan, kunt u hier meer resultaten van het onderzoek bekijken.

Resultaten CQ-index 2018

In mei 2018 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde Consumer Quality Index (CQ-index). Dit onderzoek is tegelijkertijd ook in de andere zeven UMC's (Universitair Medische Centra) uitgevoerd.

Onderzoek met een nieuwe vragenlijst (PEM) vanaf 2019

Het UMC Utrecht doet elk jaar onderzoek naar ervaringen van u als ouders/verzorgers en uw kind. De afgelopen jaren gebruikten wij daarvoor de CQ-index. Vanaf 2019 gebruiken wij een nieuwe vragenlijst: de Patiëntervaringsmeting (PEM).
 
De PEM bevat minder en andere vragen. De vragen richten zich op 8 aspecten van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met u en uw kind is besproken, de wachttijd voor een afspraak, of u kon meebeslissen over de behandeling of onderzoek van uw kind, etc.

Dit jaar krijgen 15.000 patiënten een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Patiënten krijgen de uitnodiging in de eerste week van september via e-mail. In de e-mail staat een link naar de digitale vragenlijst.

Als u de vragenlijst invult, dan heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling of de behandeling van uw kind. U doet vrijwillig mee. Ook verwerken wij uw antwoorden anoniem. Het UMC Utrecht weet niet wie de vragenlijst invult en weet ook niet wie welke antwoorden geeft.

In november hebben wij de resultaten van de vragenlijst. Die plaatsen wij op deze pagina.

In Nederland zijn zeven UMC’s die met elkaar samenwerken. De NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) onderzoekt bij al deze UMC’s ervaringen van patiënten. De onderzoeken gebeuren tegelijk met dezelfde vragenlijst (PEM). Het doel is om vergelijkingen te maken tussen de UMC’s en de zorg te verbeteren.

Hebt u vragen? Bekijk de antwoorden bij Veel gestelde vragen PEM

Wat is de CQ-index?

Deelname is geheel vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het UMC Utrecht weet niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

Uw ervaringen geven inzicht in wat u goed vindt gaan en wat nog beter kan. De resultaten gebruiken we om de zorg te verbeteren.

Het is belangrijk dat patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten. De CQ-index is hiervoor de landelijke standaard. De CQ-index bestaat uit vragenlijsten die ontwikkeld zijn samen met patiënten en patiëntenorganisaties. De vragenlijsten meten wat ervaringen van patiënten zijn met de zorg.

Via het onafhankelijke meetbureau MediQuest ontvangt een deel van onze patiënten thuis een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de vragenlijst.

Hebt u vragen?

Bekijk de antwoorden bij 'Veel gestelde vragen'

Up