Terug

Veelgestelde vragen coronavirus

Algemene vragen

 • Lees de veel gestelde vragen van het RIVM.
 • Of neem telefonisch contact via de landelijke informatielijn:  0800-1351.
 • Hebt u algemene vragen over omgaan met het coronavirus als kind of ouder? Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u meer informatie.
 • Hebt u specifieke vragen over de zorg voor uw chronisch zieke kind? Kijk voor meer informatie op de website van de aangewezen patiëntvereniging.

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen over de medische situatie van uw kind? Neem dan contact op met uw behandelend arts van uw kind via een e-consult in Mijn UMC Utrecht of telefonisch met de polikliniek/afdeling waar uw kind onder behandeling is. 

Afspraak in het Wilhelmina Kinderziekehuis

Ik heb/mijn kind heeft een afspraak in het WKZ. Gaat de afspraak door?

U krijgt bericht van ons over uw al geplande afspraak. Uw arts bekijkt wat passend en veilig is in uw situatie/de situatie van uw kind. Is het niet medisch noodzakelijk dat u/uw kind naar het ziekenhuis komt? Dan is de afspraak mogelijk telefonisch of via video (videoconsult). Zo kan de afspraak doorgaan en hebt u toch persoonlijk contact met de zorgverlener.

Let op: beantwoord voor uw bezoek de corona-vragen

Mogen beide ouders/verzorgers mee naar de afspraak op de polikliniek of dagbehandeling?

Er mag maximaal één ouder/verzorger met een kind mee naar de afspraak op de polikliniek of dagbehandeling. Tenzij de polikliniek anders heeft aangegeven. Reden hiervoor is dat we zo het aantal mensen in ons ziekenhuis kunnen beperken, en daarmee beter 1,5 meter afstand kunnen bewaren. De tweede begeleider kan wachten in restaurant De Toverstaf.

Mogen broertjes/zusjes mee naar de afspraak op de polikliniek of dagbehandeling?

Broertjes en zusjes mogen helaas niet mee naar een afspraak op de polikliniek of dagbehandeling.

Ik heb/mijn kind heeft griepachtige klachten en binnenkort een afspraak. Wat nu?

Heeft u of uw kind griepachtige klachten en hebt u binnenkort een afspraak in het WKZ? Neem dan contact op met de polikliniek of afdeling. Samen met u kijken we wat passend en veilig is. Mogelijk wordt de afspraak uitgesteld, of kan deze worden vervangen door een telefonisch of videoconsult.

Moet ik een mondkapje meenemen naar/dragen in het WKZ?

Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen niet-medisch mondkapje mee te nemen naar het ziekenhuis en deze te dragen in de publieke ruimtes, zoals de hal en de wachtruimtes. Hebt u geen mondkapje bij u? Dan krijgt u een niet-medisch mondkapje bij de ingang. 

Patiënten hoeven geen mondkapje te dragen op de verpleegafdeling als zij zijn opgenomen in ons ziekenhuis. 

Kan ik veilig het WKZ bezoeken?

U kunt veilig naar ons ziekenhuis komen. Met de volgende maatregelen zorgen we voor uw en onze veiligheid:

 • Zorg voor patiënten met (verdenking op) coronavirus is gescheiden van andere patiënten;
 • Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen niet-medisch mondkapje te dragen;
 • Uw afspraak is online of telefonisch, of in het ziekenhuis als het noodzakelijk is dat de arts u/uw  kind ziet;
 • Bezoek en begeleiding is beperkt; en
 • We houden ons aan de hygiëneregels en 1,5 meter afstand.

Mondkapjes

Moet ik/mijn kind een mondkapje dragen in het WKZ?

Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen 'niet-medisch' mondkapje mee te nemen. Draag uw mondkapje bij binnenkomst en in al onze publieke ruimtes, zoals de hal en de wachtruimtes. Hebt u geen mondkapje bij u? Dan krijgt u een niet-medisch mondkapje bij de ingang. Kinderen die zijn opgenomen in het WKZ hoeven op de verpleegafdeling geen mondkapje te dragen.

Dragen jullie medewerkers altijd een mondkapje?

Onze medewerkers en studenten dragen in de publieke ruimtes een mondkapje of een face shield. Bij zorg voor patiënten binnen de 1,5 meter dragen medewerkers altijd een medisch mondneusmasker en/of een face shield. De bescherming mag af als men 1,5 meter van elkaar zit.

Geldt de mondkapjesplicht van de overheid (1 december 2020) ook voor het WKZ?

Nee. In het WKZ blijft het beleid hetzelfde. De wettelijke plicht geldt niet voor zorginstellingen; zij mogen zich houden aan hun eigen beleid. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid. Het WKZ volgt de landelijke richtlijnen en heeft goed doordachte  gedragsregels voor patiënten, bezoekers en medewerkers, ook voor wat betreft het dragen van een mondkapje.

Cohortpolikliniek

Wat is de Cohortpolikliniek?

De Cohortpolikliniek is een polikliniek waar patiënten hun poli-afspraak hebben als zij klachten hebben die passen bij corona en vanwege een medische noodzaak in het ziekenhuis gezien moeten worden.

In het WKZ zijn twee Cohortpoliklinieken. Een voor kinderen en een voor volwassenen. U kunt zich voor uw afspraak melden bij de ontvangstbalie. U wordt dan begeleid naar de Cohortpolikliniek. 

Waar vind ik de Cohortpolikliniek?

U kunt zich melden bij de balie in de centrale hal. Vanaf hier wordt u begeleid naar de Cohortpolikliniek.

De Cohortpolikliniek in het WKZ

Patiënten met coronavirus (testen)

Waarom testen jullie patiënten op het coronavirus?

Hoe sneller we het coronavirus vaststellen bij een patiënt, hoe beter we verspreiding kunnen voorkomen. Opgenomen patiënten met klachten die passen bij corona testen we uit voorzorg op een groot aantal virussen. En nu dus uit voorzorg ook het coronavirus. 

Hoe wordt de test afgenomen?

Met een wattenstaafje wordt slijm uit de neus en keel afgenomen. Hiermee kan worden bepaald of het coronavirus aanwezig is. In deze flyer ziet u stapsgewijs hoe dit werkt.

Welke patiënten testen jullie op het coronavirus?

Als patiënten met griepverschijnselen naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis verwezen zijn, worden ze ook getest op het coronavirus.

Wat gebeurt er met patiënten die het coronavirus hebben?

Als er geen ziekenhuisopname noodzakelijk is, dan gaat de patiënt naar huis en gaat daar in overleg met de GGD in thuisisolatie.

Is een ziekenhuisopname nodig? Dan verplegen we de patiënt in isolatie. Dat betekent dat deze patiënt in een aparte isolatiekamer ligt. Zorgverleners dragen speciale kleding, handschoenen, een spatbril en een mondkapje. Deze kleding gooien ze na ieder bezoek aan een besmette patiënt weg. 

Als er een patiënt met het nieuwe coronavirus wordt opgenomen, kan ik of mijn kind dan ook ziek worden?

Het virus kan zich niet zo snel via de lucht verspreiden. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer.

Een patiënt met het coronavirus wordt in isolatie verpleegd. Zorgverleners dragen speciale kleding, handschoenen, een spatbril en een mondkapje. Deze kleding gooien ze na ieder bezoek aan een besmette patiënt weg. 

Patiënten met verminderde afweer

We begrijpen dat u zich zorgen maakt. Ook al is het nog niet aangetoond denken we dat personen met een verminderde afweer een iets groter risico hebben op een ernstiger beloop van het nieuwe coronavirus. Maar we denken ook dit virus voor u persoonlijk niet schadelijker is dan andere luchtwegvirussen zoals griep (influenzavirus). Daarom is het van belang dat u de voorzorgsmaatregelen zoals geadviseerd door het RIVM goed opvolgt. Omdat inzichten snel veranderen raden wij u aan de website van het RIVM regelmatig te raadplegen.

Is er een speciaal advies voor kinderen met verminderde afweer?

Er zijn op dit moment geen strengere adviezen ter bescherming van kinderen met verminderde afweer door orgaan- of stamceltransplantatie, HIV, een aangeboren afweerstoornis (PID), chemotherapie of afweeronderdrukkende therapie. Wel raden we uw kind (en uzelf) net zozeer als gezonde personen aan onderstaande hygiënemaatregelen in acht te nemen:

 • houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen (patiënten, bezoekers, zorgverleners en andere ziekenhuismedewerkers);
 • was regelmatig uw handen;
 • geen handen schudden;
 • hoest en nies in uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • raak uw gezicht niet aan (ogen, neus, mond).

Advies van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Over het algemeen verloopt een besmetting met het coronavirus milder bij kinderen. De NVK geeft aan dat, voor zover nu bekend, dit ook lijkt te gelden voor kinderen met een chronische ziekte. Denk hierbij aan kinderen met neuromusculaire aandoeningen, maar ook aan kinderen met een tracheacanule en kinderen met (ernstige) longaandoeningen en hartaandoeningen. 

Kinderen met een chronische aandoening lijken meestal niet zieker te worden door het coronavirus dan door andere virussen. Voor alle kinderen met een ‘noodplan’ (specifieke maatregelen, ten tijde van ziekte) geldt dat bij een infectie met het coronavirus dit ‘noodplan’, net als bij andere virale luchtweginfecties, dient te worden gevolgd, tenzij de behandelend arts dit anders adviseert. We verwijzen naar de website van de NVK voor de meeste actuele situatie en adviezen bij kinderen.

Mijn kind heeft luchtwegklachten en/of koorts en een verminderde afweer. Wat moet mijn kind doen?

Heeft u en/of uw kind luchtwegklachten of koorts? Dan is het advies te handelen zoals u bij elke andere (luchtweg)infectie zou doen en zo nodig telefonisch contact op te nemen met de behandelend arts (van uw kind). Hij/zij overlegt met u wat de vervolgstappen zijn.

Wordt mijn kind bij luchtwegklachten en/of koorts meteen getest op het nieuwe coronavirus?

Er is geen reden om u of uw  kind eerder (laagdrempeliger) te testen op het nieuwe coronavirus. Tenzij een gezinslid besmet is met het nieuwe coronavirus. In dat geval zal de GGD contactonderzoek verrichten.

Mijn kind heeft luchtwegklachten en/of koorts. Kan mijn kind gewoon naar afspraken/behandelingen komen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis?

Als de patiënt koorts en/of luchtwegklachten heeft, is het verzoek niet naar het ziekenhuis te komen voor de afspraak. Neem eerst contact op met uw polikliniek. Mogelijk wordt de afspraak van uw kind verplaatst of kan deze vervangen worden door een telefonisch consult.

Bezoek dagbehandeling chemotherapie of immuunglobuline suppletie.

Deze behandeling gaat door via uw dagbehandeling. Heeft uw kind luchtwegklachten en/of koorts? Neem dan eerst telefonisch contact op met uw dagbehandeling. 

Kan mijn kind besmet raken met het nieuwe coronavirus via bloed, immunonglobuline en plasmaproducten?

Nee. Er is geen risico op overdracht van het coronavirus via bloed, immunoglobuline en plasma producten.

Kan/moet mijn kind zijn of haar medicijnen blijven gebruiken?

Het is belangrijk dat uw kind zijn of haar medicatie zeker op dit moment goed blijft gebruiken. Zorg dat u op tijd nieuwe medicatie in huis hebt en het recept op tijd hebt aangevraagd.

Verblijf en bezoek

Mag ik mijn kind/mijn partner bezoeken op de afdeling of mee naar een poliklinisch bezoek?

 • Bij een afspraak op de polikliniek en de dagbehandeling Kameleon kan maar één ouder of begeleider van het kind mee.
 • Op de verpleegafdeling mogen patiënten twee bezoekers per 24 uur ontvangen. 
  • Kinderen die zijn opgenomen mogen ook bezoek krijgen van hun broertjes/zusjes, als zij geen verkoudheids- of griepklachten hebben. 
 • Op de OK van het WKZ en de uitslaapkamer mag maar één ouder of begeleider mee.

Mag ik mijn kind bezoeken als ik griepachtige verschijnselen heb?

Hebt u als ouder griepachtige verschijnselen (zoals koorts, verkoudheid en/of hoesten)? Blijft u dan thuis. Is bezoek toch nodig? Dan kunt u alleen het ziekenhuis bezoeken met een chirurgisch mondmasker. Deze dient u continu te dragen ter bescherming van anderen. U krijgt dit bij de ontvangstbalie in de hal van het WKZ. Gebruik van andere faciliteiten (zoals sanitair buiten de afdeling, de koffiecorner, de huiskamer, etc.) is dan niet mogelijk.

Verder vragen wij u uiteraard om ook op deze locaties de algemeen geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen en de 1,5 m afstand. Voor eventuele vragen of toelichting kunt u terecht bij één van onze gastheren en -dames in de centrale hal.

Mag ik mijn kind bezoeken als ik in het buitenland ben geweest, in een gebied waar code oranje of rood geldt?

Bent u pas geleden in het buitenland geweest, in een gebied waar code oranje of rood geldt? Dan moet u eerst tien dagen in thuisisolatie. Na deze tien dagen thuis, kunt u op bezoek komen. Kan uw bezoek echt niet wachten? Overleg dan met de hoofdbehandelaar.  Bekijk hier welke gebieden code oranje of code rood hebben

Mogen broertjes, zusjes en/of anderen op bezoek komen?

Ja, broertjes en zusjes mogen op bezoek komen op de verpleegafdeling. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als zij geen verkoudheids- of griepklachten hebben.

Waar kan ik als ouder/verzorger/partner verblijven in het WKZ?

Het heeft de voorkeur dat u zo min mogelijk gebruik maakt van de centrale ruimtes in het WKZ zodat het aantal contacten met anderen zo beperkt mogelijk is. Houdt in elk geval 1,5 m afstand van anderen. Mocht u toch even buiten de patiëntenkamer moeten verblijven, dan zijn er de volgende opties:

 • De koffiecorner (centrale hal)
  Hier is zitgelegenheid en er zijn voorzieningen voor eten en drinken. De koffiecorner is open op maandag t/m vrijdag van 7.45-19.00 uur. In het weekend en feestdagen is de koffiecorner open van 10.00-19.00 uur. 
 • Restaurant de Toverstaf en de Heksenketel
  Op de begane grond is restaurant de Toverstaf open met een beperkt assortiment. Het restaurant is open op maandag t/m vrijdag van 11.30-13.30 uur. 
 • Huiskamer op de verpleegafdeling
  Op veel afdelingen zijn huiskamers met koffie/thee voorzieningen. Vanwege social distancing is er beperkte capaciteit in de huiskamer. We vragen u te overleggen met de verpleging of u hier kunt verblijven.
 • Ronald McDonald huiskamer
  Deze huiskamer bevindt zich op de 2e verdieping en is op maandag t/m vrijdag open van 8.00-21.30 uur. Op zaterdag en zondag is de huiskamer open van 12.00-21.00 uur. Tijden zijn onder voorbehoud. De huiskamer wordt op dit moment bemand vanuit medewerkers van de afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk van het WKZ.

Kan ik in het Ronald McDonald Huis verblijven?

Het Ronald McDonald Huis is gewoon open. Ook voor nieuwe gezinnen met een ernstig ziek kind (zoals NICU/ IC) staan de deuren nog open. Het ziekenhuis beoordeelt op basis van de situatie of een gezin hiervoor in aanmerking komt.

Waar kan ik verblijven als ik niet in aanmerking kom voor het Ronald McDonald Huis?

Voor gezinnen waarvan hun kind met minder ernstige problematiek wordt opgenomen, zoeken wij een andere oplossing in samenwerking met hotels in de buurt. We beperken hiermee het aantal personen in het Ronald McDonald Huis, maar blijven beschikbaar voor gezinnen met een ernstig ziek kind. De verpleegkundige op de verpleegafdeling kan u hier verder mee helpen.