Terug

Onderzoek verloskunde

Met het wetenschappelijk onderzoeken bij de afdeling verloskunde zijn we op zoek naar nog betere zorg voor en behandeling van zwangeren en het ongeboren en opgroeiende kind.

Zwangerschapsdiabetes

In het SUGAR-DIP onderzoek vergelijken we we twee verschillende behandelingen voor zwangerschapsdiabetes.

Zwangerschapsvergiftiging of groeivertraging

In de SPAR studie proberen we uit te zoeken wat er misgaat in de aanleg van de moederkoek bij zwangerschapsvergiftiging of groeivertraging van de baby.

Kans op zwangerschapsdiabetes

In het RESPECT 2 onderzoek berekenen we of een zwangere een verhoogde kans heeft op zwangerschapssuikerziekte en bieden we haar zorg op maat.

Ontwikkeling kind

Binnen de verloskunde doen we onderzoek naar hoe kinderen opgroeien en hoe het jonge brein zich ontwikkelt.

Thuis of in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis (hospital admission) of een thuisopname (telemonitoring) bij bepaalde complicaties in de zwangerschap.