Terug

Ondersteuning en begeleiding

Ziek zijn, een behandeling ondergaan of opgenomen worden in het ziekenhuis is ingrijpend. Bij het WKZ bieden we je daarom de nodige ondersteuning en begeleiding om je tijdens je ziekte of aandoening en na je ontslag en herstel zo goed mogelijk te helpen. We kijken samen met jou welke hulp je graag zou willen.  

Maatschappelijk werk

Ziekte en opname in het ziekenhuis brengen verandering met zich mee voor de patiënt, het gezin en de omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. 

Kinder Comfort Team Utrecht

Kwaliteit van leven is bijzonder belangrijk als kinderen geconfronteerd worden met een levensbedreigende of levensbekortende aandoening. Het Prinses Máxima Centrum en Wilhelmina Kinderziekenhuis werken samen om expertise rond kwaliteit van leven in deze situatie optimaal in te zetten binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.\

Dienst levensoriëntatie en geestelijke verzorging

Sommige momenten in het leven zijn moeilijk. Een opname van uw kind in het ziekenhuis kan zo’n moment zijn. Misschien brengt het u uit uw evenwicht of roept het gevoelens en vragen bij u op. Vaak helpt het dan om uw hart te luchten en een gesprek te voeren met iemand. Een geestelijk begeleider is zo iemand.

Pijnbehandeling

Hebt u last van acute pijn, chronische pijn of pijn als gevolg van kanker? Dan kunt u terecht bij het specialisme pijnbehandeling. Daar doen ze onderzoek naar pijnvermindering en behandelen ze pijnklachten. Ze kijken niet meer naar de oorzaak van de pijn, dat gebeurt meestal al eerder bij andere specialisten. 

Tolken

Soms is praten met een arts of verpleegkundige moeilijk. Omdat u de taal niet goed begrijpt bijvoorbeeld. Dan kunt u de hulp van een tolk aanvragen.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties houden zich bezig met, informatie verstrekken, belangenbehartiging, lotgenotencontact (per mail, telefoon of op contactbijeenkomsten). Al deze taken worden uitgevoerd door mensen die uit eigen ervaring spreken. Zij zetten hun ervaringskennis in om andere patiënten te steunen, en om de zorg aan patiënten nog verder te verbeteren.

Vrijwilligers

In ons ziekenhuis werken ruim 200 vrijwilligers. Voor onze patiënten is de hulp van deze vrijwilligers van grote betekenis. Onze vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan patiënten en hun familie. 

School

In het WKZ is een Educatieve Voorziening (WKZ-school). De Educatieve Voorziening kan uw kind op twee manieren ondersteunen.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren in het UMC Utrecht of het WKZ? Hier vindt u een overzicht van alle voorwerpen die wij hebben gevonden. Dagelijks worden nieuwe gevonden voorwerpen geregistreerd.