Terug

Maatregelen coronavirus

U vindt op deze pagina informatie over onze coronamaatregelen. De informatie helpt u goed voor te bereiden op uw bezoek aan het WKZ.

Coronamaatregelen UMC Utrecht

Begeleiding poli verloskunde

Vanaf 17 december gelden de onderstaande maatregelen voor de poli verloskunde  en de verloskundige locaties: Kanaleneiland, Lombok, Lunetten, Oog in Al, Overvecht:

 • Bij alle controles komt u in principe alleen, zonder begeleider. Helaas mag u ook geen kinderen meenemen naar de controles tijdens de zwangerschap. 
 • Alleen bij de eerste echo en bij de 20-wekenecho mag u 1 begeleider meenemen. 
 • Bij overige echo's kunt u helaas geen begeleider meenemen naar de polikliniek.
 • Extra controles worden zoveel mogelijk omgezet naar videoconsult. 

Voorbereiden op uw bezoek

Beantwoord de corona-vragen

Hebt u binnenkort een afspraak in het WKZ of komt u op bezoek, en kunt u één van deze vragen met JA beantwoorden? Neem dan voor uw afspraak contact op met de polikliniek of verpleegafdeling.

 • Bent u of is uw kind de afgelopen dagen positief getest op corona?
 • Heeft u of uw kind klachten die passen bij corona?
 • Bent u of is uw kind de afgelopen 14 dagen teruggekomen uit een buitenland met code rood/oranje?
 • Bent u of is uw kind de afgelopen 14 dagen in contact geweest met iemand die corona heeft?

Samen met u kijken we wat passend is in uw situatie.

Draag een mondkapje

Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen 'niet-medisch' mondkapje mee te nemen. Draag uw mondkapje bij binnenkomst en in al onze publieke ruimtes, zoals de hal en de wachtruimtes. Hebt u geen mondkapje bij u? Dan krijgt u een niet-medisch mondkapje bij de ingang. Wanneer u bent opgenomen hoeft u op de verpleegafdeling geen mondkapje te dragen.

Ook onze medewerkers en studenten dragen in onze publieke ruimtes een mondkapje of een face shield. Bij zorg voor patiënten binnen de 1,5 meter dragen medewerkers altijd een medisch mondneusmasker en/of een face shield. De bescherming mag af als men 1,5 meter van elkaar zit.

Veilig het WKZ bezoeken

Voor u en onze medewerkers zorgen we voor een zo veilig mogelijk WKZ. Dat doen we met deze maatregelen:

 • Zorg voor patiënten met (verdenking op) coronavirus is gescheiden van andere patiënten;
 • Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een eigen niet-medisch mondkapje te dragen;
 • Uw afspraak is online of telefonisch, of in het ziekenhuis als het noodzakelijk is dat de arts u/uw  kind ziet;
 • Bezoek en begeleiding is beperkt; en
 • We houden ons aan de hygiëneregels en 1,5 meter afstand.

Bekijk de video voor extra uitleg.

Noodzakelijke zorg gaat door

Uw gezondheid en de gezondheid van uw kind is zeer belangrijk. Heeft u of uw kind spoedeisende klachten of verslechtert de situatie? Neem dan altijd contact op met de huisarts of met de polikliniek. In goed overleg kunt u naar het ziekenhuis komen. U belast de zorg niet.

Uw afspraak met het WKZ

U kunt op de volgende manieren een afspraak hebben:

 • telefonisch
 • online (videoconsult)
 • in het WKZ, als het belangrijk is dat een arts u of uw kind in het ziekenhuis ziet

De behandelend arts kijkt samen met u wat passend en veilig is.

Begeleiding polikliniek en dagbehandeling

Kindzorg

 • Afspraak polikliniek of dagbehandeling: maximaal 1 begeleider of ouder mag mee, tenzij de polikliniek anders heeft aangegeven. Dit geldt ook voor een afspraak bij radiologie. 
  • Broertjes en zusjes mogen helaas niet mee naar de polikliniek of dagbehandeling
 • OK en uitslaapkamer: maximaal 1 ouder of begeleider mag mee.

WKZ Geboortecentrum

Poli verloskunde WKZ en de verloskundige locaties: Kanaleneiland, Lombok, Lunetten, Oog in Al, Overvecht:

 • Bij alle controles komt u in principe alleen, zonder begeleider. Helaas mag u ook geen kinderen meenemen naar de controles tijdens de zwangerschap. 
 • Alleen bij de eerste echo en bij de 20-weken-echo mag u 1 begeleider meenemen. 
 • Bij overige echo's komt u alleen naar de polikliniek. 
 • Extra controles worden zoveel mogelijk omgezet naar videoconsult. 

Kraambed thuis:

 • Wij komen twee keer bij u langs, tenzij telefonisch anders is afgesproken. 
 • We houden telefonisch contact met u en de kraamverzorgende. 

Tips voor afspraak volgen op afstand

Meeluisteren met een gesprek

Een extra begeleider kan meeluisteren tijdens een gesprek met de zorgverlener. Geef het telefoonnummer door aan de zorgverlener, dan belt die de begeleider. 

Gesprek opnemen

U kunt een gesprek in de spreekkamer ook opnemen. Zo kunt u het gesprek later nog eens rustig terugluisteren.

Bezoekregeling op verpleegafdeling

Lees voor uw bezoek de informatie bij 'Voorbereiden op uw bezoek'.

Kindzorg

 • Patiënten mogen twee volwassen bezoekers per dag ontvangen.
 • Daarnaast zijn broertjes en zusjes ook welkom, als zij geen griepachtige klachten hebben.

Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Voor overig bezoek gelden de onderstaande bezoektijden.

Afdeling papegaai, panda en schildpad 

10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 19.00 uur

Afdeling leeuw en pelikaan 

10.00 - 12.00 uur, 14.00 - 15.00 uur en 16.00 - 19.00 uur

Kan uw bezoek echt niet wachten vanwege de situatie van de patiënt? Dan gaat bezoek in overleg met de teamleider van de afdeling.

WKZ geboortecentrum

 • Verloskamers: patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen.
 • Kraamafdeling en zwangerenafdeling: patiënten mogen maximaal 1 volwassen bezoeker per dag ontvangen. 
 • Neonatologie: patiënten mogen maximaal twee volwassen bezoekers per dag ontvangen.
 • Daarnaast zijn eigen kinderen ook welkom, als zij geen griepachtige klachten hebben. 

Kan uw bezoek echt niet wachten vanwege de situatie van de patiënt? Dan gaat bezoek in overleg met de teamleider van de afdeling.

Meer informatie voor bezoekers 

Hebt u vragen?

Veelgestelde vragen: kinderen en ouders/verzorgers
Veelgestelde vragen: WKZ Geboortecentrum

Algemene vragen

Medische situatie van u of uw kind

Uw bezoek aan het WKZ en het coronavirus

Omgaan met het coronavirus als kind of ouder

Zorg voor uw chronisch zieke kind

 • Kijk voor meer informatie op de website van de patiëntvereniging