Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

SPAR

In de SPAR studie proberen we uit te zoeken wat er misgaat in de aanleg van de moederkoek bij zwangerschapsvergiftiging of groeivertraging van de baby.

Doel van het SPAR onderzoek

In de SPAR studie proberen we uit te zoeken wat er misgaat in de aanleg van de moederkoek bij zwangerschapsvergiftiging of groeivertraging van de baby. Ook onderzoeken we of we afwijkingen in de moederkoek en baarmoeder bij een moeizame zwangerschap kunnen verbinden aan het risico op hart- en vaatziekten bij de moeder op latere leeftijd.

Start en looptijd onderzoek

De SPAR studie is in 2012 gestart en is vanwege succesvolle bevindingen in Juli 2016 uitgebreid en herstart. De verwachtte looptijd van het onderzoek is tot eind 2018.
Logo SPAR onderzoek

Achtergrond van het SPAR onderzoek

Zwangerschapsvergiftiging of groeivertraging van de baby ontstaat doordat de moederkoek niet goed wordt aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met een dergelijke lastige zwangerschap een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Hoe dat precies komt, weten we nog niet. Omdat er aanwijzingen zijn dat het afweersysteem hierbij een belangrijke rol speelt, willen wij onderzoeken hoe dit precies werkt rondom de ontwikkeling van bloedvaten van de moederkoek en de baarmoeder.

Wat houdt het SPAR onderzoek in?

De helft van de vrouwen in de studie heeft zwangerschapsvergiftiging of groeivertraging van de baby, de andere helft is gezond zwanger en krijgt een keizersnede vanwege een andere reden. Alleen vrouwen die bevallen door middel van een keizersnede kunnen mee doen aan het onderzoek. Bij deelname worden vooraf aan de keizersnede extra bloed bij de moeder afgenomen. Daarna wordt de keizersnede verricht. Na de geboorte van de baby, wordt tijdens de keizersnede de placenta verzameld en worden er van de binnenkant van de baarmoeder een paar kleine stukjes weefsel afgenomen voor het onderzoek. 
 
De verdere procedure rondom bevalling en kraambed wijkt niet af van de normale gang van zaken.

Kan ik meedoen?

Of u mee kunt doen aan het onderzoek hangt van een aantal factoren af, uw arts of een van de onderzoekers kunnen u daar meer over vertellen. In totaal worden er ruim 500 vrouwen gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Deze studie loopt zowel in het WKZ als in het Diakonessenhuis in Utrecht.
 

Wat merk ik van het onderzoek?

Voor de keizersnede zal er extra bloed worden afgenomen, meestal gebeurt dit wanneer u geprikt wordt tijdens voor een standaard bloedafname. De afname van de stukjes weefsel voelt u niet, omdat u al verdoofd bent voor de keizersnede. U heeft geen risico’s hiervan. Uw kindje merkt niets van deze studie.

Zijn er risico's verbonden aan deelname aan het onderoek?

Het nemen van de stukjes weefsel (biopten) levert géén extra risico op complicaties. Dit is gebleken uit onderzoeken die dezelfde methode gebruiken en uit onze eigen doorlopende ervaring met deze methode. Ook zijn er, voor zover bekend, géén extra risico’s op problemen in een volgende zwangerschap.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

Heb ik voordeel bij deelname aan het SPAR onderzoek?

U heeft zelf in principe geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek echter wel nuttige gegevens opleveren en mogelijk vrouwen met zwangerschapsvergiftiging of een baby met groeivertraging helpen.
U krijgt wel de uitslag van de bevindingen van het onderzoek op de polikliniek, wat u hiermee kunt is nog niet geheel  en zal blijken na afloop van de studie.

Contact

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:

Drs. Laura Brouwers

088 755 75 26

l.brouwers-6@umcutrecht.nl
Laura Brouwer

Publicaties

Publicaties zijn Engelstalig en te leze op PubMEd

2016

Up