De drie regionale ziekenhuizen gaan samen met verloskundigen en kraamverzorgenden hun samenwerking de komende zomerperiode intensiveren om capaciteitsproblemen te beperken en continuïteit van geboortezorg in de regio Utrecht te waarborgen. Het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, UMC Utrecht (locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis) gaan onderling meer en vaker informatie uitwisselen over de capaciteit die beschikbaar is. Daardoor is de geboortezorg bij de ziekenhuizen gegarandeerd. Ook komt er een portaal voor de acute zorg, waar verloskundigen uit de regio Utrecht in één overzicht zien waar er plek is.

De gezamenlijke ziekenhuizen verwachten de zomermaanden evenveel bevallingen te begeleiden als vorig jaar. In de regio Utrecht bevielen er in 2017 10.483 vrouwen in het ziekenhuis, 7.874 vrouwen hadden een medische indicatie. Zoals ieder jaar is er door de zomervakanties minder personeel beschikbaar. Bij St. Antonius Geboortezorg locatie Nieuwegein worden tijdelijk alleen geplande keizersnedes gedaan en voor andere bevallingen wordt doorverwezen naar St. Antonius Geboortezorg Utrecht (Leidsche Rijn) of naar andere geboortezorgcentra in de regio Utrecht. Daarbij komt het algemeen tekort aan gespecialiseerd opgeleid zorgpersoneel en minder capaciteit van kraamverzorgenden in de regio Utrecht. Die factoren samen maken dat deze intensieve samenwerking noodzakelijk is om de continuiteit van de geboortezorg te waarborgen.
 
De zorgaanbieders zorgen er zo gezamenlijk voor dat de zorg voor aanstaande ouders goed en veilig wordt geleverd. Doordat de ziekenhuizen sneller met elkaar communiceren, weten ze waar er ruimte is om de geboortezorg te leveren die op dat moment nodig is. Er zijn per ziekenhuis twee deskundigen aangesteld die per dag precies weten welke capaciteit beschikbaar is. Ook kan de regio Utrecht rekenen op ondersteuning van ziekenhuizen in Gouda, Amersfoort,Gorinchem en Tiel. De acute zorg is altijd gegarandeerd.
 
Bevallingen 2017 in ziekenhuizen regio Utrecht:
  Eerste lijn Tweede lijn zorg
Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) 469 2098
Antonius Ziekenhuis (Woerden) 209 1160
Diakonessenhuis (Utrecht) 1388 2362
UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis 543 2254
(2e en 3e lijn)