Dankzij de goede gezondheidszorg in ons land overleven steeds meer kinderen met ernstige aandoeningen. Hoe zorgen we nu dat die chronisch zieke kinderen , ondanks hun ziekte, toch hun eigen mogelijkheden maximaal tot ontwikkeling kunnen brengen? De rol van professionals verandert, niet langer staat centraal hoe de mens ziek wordt, maar moet de nadruk liggen op hoe de mens gezond blijft.  Hoogleraar Elise van de Putte: “Als we mensen beter willen maken, willen helen, dan is het nodig dat we oog hebben voor heel het kind. Dat wil zeggen: heel het lichaam, heel het denken, voelen en gedrag, heel hun sociale context: ‘helen is het meervoud van heel’ is de titel van haar oratie op 6 juli.”

Interdisciplinair samenwerken
Van de drie ziektes bij volwassenen, kanker, hart-vaatziekten en klachten van het bewegingsapparaat, wordt 80% mede bepaald door onze leefstijl. Van de Putte: “Dus leefstijl moet met de (magere) paplepel ingegoten worden, juist ook bij jonge kinderen.” En als we de negatieve gevolgen van chronische ziektes willen begrijpen en aanpakken, zullen we de kinderen moeten blijven volgen en hun gegevens vergelijken met die van gezonde kinderen. Dan begrijpen we waar en waarom het ene kind zich weer volledig gezond kan voelen en het andere kind ziek blijft en niet mee kan komen met leeftijdsgenootjes. We onderzoeken of het aanbieden van spellen en games een rol kan hebben in het voorkomen of behandelen van deze negatieve effecten. We werken samen met o.a. game researchers, industrieel ontwerpers en sociale wetenschappers om deze nieuwe interventies te ontwikkelen.
 
Verandering rol patient én arts
De rol van de patiënt verandert. De patiënt beschikt over data over zichzelf en kan besluiten wat hij of zij met de dokter wil delen. De patiënt wordt regievoerder. Beschikbare datasets in combinatie met algoritmen worden betrouwbaarder in het stellen van diagnosen dan een dokter. Maar het personaliseren van de zorg en bespreken van de mogelijke behandelingen die passen bij de wensen van de patient kan artificiële intelligentie nooit overnemen. De dokter wordt een coach, ondersteund dóór artificiële intelligentie.
 
Elise van de Putte
Prof.dr. Elise van de Putte is medisch hoofd ambulante zorg en kinderarts sociale pediatrie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Als hoogleraar en onderzoeker Life Cycle Pediatrics is zij verbonden aan Dynamics of Youth, één van de vier strategische thema’s van de Universiteit van Utrecht. Van de Putte geeft leiding aan twee onderzoekslijnen, te weten: kindermishandeling en onverklaard lichamelijke klachten.