Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug reikte op donderdag 17 december een koninklijke onderscheiding uit aan dr. Lieve Christiaens. Zij werd voor haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de verloskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Haar activiteiten op dit vlak zijn van blijvende betekenis voor de volksgezondheid in Nederland.

Lieve Christiaens kreeg deze koninklijke onderscheiding aan het slot van haar afscheidssymposium. Na 33 jaar nam zij afscheid als gynaecoloog van het UMC Utrecht. Zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de verloskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek in het UMC Utrecht en Nederland. Zij heeft zich daarnaast sterk ingezet voor goed onderwijs aan de studenten geneeskunde en de opleiding van generaties gynaecologen. Lieve was een zeer bevlogen dokter die zich onderscheidde door een grote vakinhoudelijke kennis en nauwgezetheid, een uiterst (zelf)kritische houding, grote belangstelling voor vernieuwingen binnen haar vak.

Buiten het UMC Utrecht heeft zij ook belangrijk werk gedaan. Tientallen jaren adviseerde zij de Nederlandse overheid over maatschappelijk relevante en vaak uiterst complexe en gevoelige vraagstukken zoals prenatale screening en zwangerschapsafbreking, in commissies van de Gezondheidsraad, het RIVM en de Ministeries van VWS, Justitie en Landbouw.