Veel kinderen maken een schokkende gebeurtenis mee. Onderzoek naar blootstelling en herstel, uitgevoerd door psycholoog Eva Alisic bij het Psychotraumacentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, is met de Johannes Cornelis Ruigrok Prijs bekroond.


Ongevier vier kinderen in een gemiddelde basisschoolklas in de provincie Utrecht hebben een schokkende gebeurtenis meegemaakt. Het gaat dan om ervaringen als een auto-ongeluk, het verlies van een broertje of zusje en geweld. Psycholoog Eva Alisic deed onderzoek naar deze ervaringen en hoe het de kinderen naderhand vergaat. Ze concludeerde dat het ernst van het letsel bij een ongeluk geen goede voorspeller is van latere stressklachten, terwijl de stress symptomen van de ouders wel een relatie met die van de kinderen lieten zien.


Ook constateerde Eva dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als een eenmalige schokkende gebeurtenis. Diepte-interviews met kinderen en ouders lieten zien dat elke gebeurtenis een lange nasleep had, bijvoorbeeld door de noodzaak van meerdere medische ingrepen of juridische procedures. Het positieve nieuws is echter dat de meeste kinderen veerkrachtig zijn en op natuurlijke wijze herstellen.
 

J.C. Ruigrok Prijs

De J.C. Ruigrok Prijs is ingesteld door de J.C. Ruigrok Stichting te Haarlem, in samenwerking met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De aanmoedigingsprijs van 12,500 euro, uitgereikt door Alexander Rinnooy Kan, wordt eens in de vier jaar toegekend aan onderzoek in de menswetenschappen. De jury koos unaniem voor het proefschrift van Dr. Alisic, uit elf proefschriften die alle het judicium ‘cum laude’  hadden verworven. De jury sprak van een “bijzonder complete en coherente studie” die getuigde van “een sterke eigen inbreng, creativiteit en inventiviteit”.

 

Fotografie: Hilde de Wolf, Bennebroek