Terug

Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen van het WKZ is één van de grootste centra van Nederland. 1 op de 100 kinderen in Nederland wordt geboren met een hartafwijking. Dit is soms een klein gaatje in het hart, maar soms gaat het ook om ernstiger afwijkingen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kinderen waarbij maar de helft van het hart goed is aangelegd. In het WKZ worden gemiddeld driehonderd kinderen per jaar geopereerd en krijgen ruim tweehonderd kinderen een hartkatheterisatie.

Voor wie

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen staat voor ‘levensloopzorg’. Het centrum biedt onder één dak zowel prenataal onderzoek, begeleiding bij de geboorte en operaties bij pasgeborenen, als de zorg en begeleiding van kinderen en - binnenkort - ook volwassenen. We zien patiënten met allerlei soorten afwijkingen. Van een klein gaatje tussen beide kamers, tot afwijkingen waar complexe operaties voor nodig zijn. We hebben specifieke expertise voor kinderen die niet twee maar één kamer van het hart kunnen gebruiken.

In het WKZ opereren we kinderen met aangeboren hartafwijkingen al op zeer jonge leeftijd. Veel behandelingen vinden bij ons tegenwoordig in één ingreep plaats, in plaats van via meerdere operaties. Aandacht voor de kwaliteit van leven en ontwikkeling van kinderen staat dan ook centraal. We blijven onze patiënten volgen tot in de volwassenheid. We werken daarbij nauw samen met onze GUCH cardiologen. Zo bundelen we optimaal onze expertise binnen het vakgebied en kennis over onze patiënten.

 Bij onze behandelingen maken we gebruik van moderne 3-D en 4-D beeldtechnieken, waardoor we tijdiger, nauwkeuriger én veiliger kunnen opereren.

Coronavirus (COVID-19)

Voor algemene vragen over het coronavirus en het beleid in het WKZ, lees meer

Wilt u iemand spreken over algemene vragen over het coronavirus, bel het speciale informatienummer: 088 75 59 900 of mail naar covid19@umcutrecht.nl

Voor vragen over het coronavirus bij uw kind met een hartafwijking, zie https://www.hartekind.nl/coronavirus

Heeft u alsnog vragen over uw kind met een hartafwijking, bel de polikliniek kindercardiologie in het WKZ: 088 75 54 700

Multidisciplinaire zorg

In het WKZ worden kinderen met een hartafwijking multidisciplinair behandeld.  Dit team bestaat uit kindercardiologen, GUCH cardiologen, kinderhartchirurgen, kinderintensivisten, kindercardioanesthesisten en gespecialiseerde echolaboranten en verpleegkundigen. Maar ook wordt nauw samengewerkt met de afdelingen fysiotherapie, dietethiek , maatschappelijk werk, psychologie, pastorale zorg en waar nodig de algemene kindergeneeskunde en andere subspecialisten.

Een bijzonder goede samenwerking is er in het WKZ tussen de afdeling verloskunde en de kindercardiologie met de polikliniek foetale cardiologie. Door nauw samen te werken met de gynaecologen kunnen we al tijdens de zwangerschap een diagnose stellen en zo het beste pad voor bevalling en behandeling uitstippelen.

Op de Hart op Weg poli van het kinderhartcentrum volgen we de ontwikkeling  van pasgeboren en kinderen tot hun achttiende levensjaar. Op de poli wordt gekeken naar zowel de fysieke, motorische als cognitieve ontwikkeling van kinderen. De specialisten kunnen op die momenten ontwikkelingsproblemen vroegtijdig herkennen en waar mogelijk de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld met fysiotherapie.