Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

maatschappelijk werk

Ziekte en opname in het ziekenhuis brengen verandering met zich mee voor de patiënt, het gezin en de omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het maatschappelijk werk biedt ondersteuning aan vrouwen en/of paren die te maken hebben met problemen rondom de zwangerschap en geboorte van hun kind. Daarnaast biedt het maatschappelijk werk hulp aan ouders/verzorgers van zieke kinderen tijdens of na een opname in het ziekenhuis.

Wat biedt het maatschappelijk werk?

Het maatschappelijk werk biedt psychosociale en materiele hulpverlening die voortkomen uit de ziekte, opname, behandeling of het ontslag.  De maatschappelijk werker maakt deel uit van het behandelteam en werkt nauw samen met artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, de WKZ school en psychologen.  Zij werken met u samen om de ontwikkeling van uw kind, ondanks de ziekte en behandeling die uw kind moet ondergaan, te bevorderen.

De begeleiding en behandeling door het maatschappelijk werk wordt met de patiënt en of zijn ouders afgestemd en is gericht op:

 • Verwerkingsproblemen: Acceptatie en verwerking van de ziekte, opname, verlies, rouw
 • Psychische problemen: angst, depressie en traumaklachten en  emotieregulatie
 • Opvoedproblemen
 • Relatieproblemen: Impact v.d. ziekte/opname op de partnerrelatie, ouder/kind relatie en het gezin als geheel
 • Informatieve en praktische hulpverlening: werk, hulpmiddelen, voorzieningen, financiën, en voorlichting over ziektebeelden
 • Ethische vragen: Besluitvorming rondom voortzetting zwangerschap of medische behandeling voor u en/of uw kind
 • Bemiddeling: Bemiddeling bij klachten/onvrede/onbegrip over de behandeling

Voor wie?

Het maatschappelijk werk kan hulp bieden bij:

 • Slecht nieuws t.a.v. baby of zwangerschap
 • Angst voor de bevalling
 • Eerdere slechte ervaring
 • Spanning bij plotselinge opname ziekenhuis vanwege complicaties
 • Psycho sociale problematiek

  En wanneer er bij het kind sprake is van:

 • Een (chronische)  ziekte
 • Een lichamelijke handicap of beperking
 • Een levensbedreigende ziekte
 • Eet- en slaapproblemen
 • Een trauma
 • Vroeggeboorte

Hoe komt u in contact met een maatschappelijk werker?

U kunt zelf aan uw behandelend arts  of aan de behandelend arts van u kind vragen om een verwijzing naar het maatschappelijk werk.  Soms is dit al protocollair geregeld en komt de maatschappelijk werker bij u langs om kennis te maken zonder dat u dit zelf van tevoren heeft gevraagd.

Wat kunt u verwachten?

De maatschappelijk werker kan u helpen bij het verhelderen van uw gevoelens en verduidelijken van uw problemen en helpt u vaardigheden te ontwikkelen om daarmee om te gaan. De maatschappelijk werker werkt vanuit een positieve benadering, gaat uit van uw eigen mogelijkheden en versterkt deze. De informatie die u verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Soms verwijst de maatschappelijk werker u naar andere instanties.

Na de aanvraag plant de maatschappelijk werker een kennismakingsgesprek me u om de mogelijkheden voor het hulpverleningstraject met u door te spreken.

Meisje.jpg

Uw kind voorbereiden

Ieder kind is anders en daarmee ook de voorbereiding. Uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons.   

WKZ-kind-website.jpg

WKZ-kindersite

Wilt uw kind zien hoe het WKZ eruitziet, of meer weten over een onderzoek, behandeling of ziekte? Op de WKZ-kindersite staat deze informatie voor kinderen en jongeren. 

Contact en afspraak maken

U kunt zelf aan uw behandelend arts  of aan de behandelend arts van u kind vragen om een verwijzing naar het maatschappelijk werk. Soms is dit al protocollair geregeld en komt de maatschappelijk werker bij u langs om kennis te maken zonder dat u dit zelf van tevoren heeft gevraagd.
088 75 541 11

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

U kunt de afdeling ook per mail bereiken.

sec.cluster.E@umcutrecht.nl

Route polikliniek

Adres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KA 00.004.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

To top